Sự tích hợpPlugin CMSGoogle Tag Manager

Tích hợp qua Google Tag Manager

Nếu bạn sử dụng Google Tag Manager để quản lý thẻ của website, bạn có thể dễ dàng tích hợp dịch vụ phân tích của Finteza. Việc tích hợp sẽ cho phép thu thập số liệu thống kê về lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đăng nhập sử dụng tài khoản Google Tag Manager.
 2. Mở phần Thẻ và nhấp vào Mới.

Tạo thẻ mới

 1. Chọn HTML Tùy chỉnh và dán mã Finteza vào phần Kích hoạt, chọn Tất cả các trang để thêm mã vào mọi trang trên website của bạn.

Chọn HTML Tùy chỉnh và dán mã Finteza

 1. Điều hướng trở lại trang trước đó sau khi lưu thay đổi, nhấp vào Gửi và sau đó là Xuất bản.

Xuất bản các thay đổi trên website của bạn

 1. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: