Sự tích hợpPlugin CMSInstapage

Tích hợp với một website của Instapage

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra trên nền tảng Instapage, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập vào tài khoản Instapage của bạn và chọn website mong muốn trong truờng hợp bạn có một vài website.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới phần Trang và chọn trang mong muốn để dán mã. Các nhà phát triển Instapage đã khuyên sử dụng mẫu "Cám on" để theo dõi khách truy cập.

Tạo một trang mới hoặc chọn trang hiện tại để dán mã.

 1. Nhấp vào biểu tuợng Cài đặt để chỉnh sửa trang và chọn HTMS/CSS.

Chọn HTML/CSS từ menu Cài đặt

 1. Nhấp vào khối <HTML> để dán mã.

Nhấp vào khối <HTML> để dán mã

 1. Nhấp vào "Chỉnh sửa" để bắt đầu chỉnh sửa mã nguồn.

Nhấp vào Chỉnh sửa để bắt đầu chỉnh sửa

 1. Dán mã Finteza và nhấp vào "Đã xong" để luu thay đổi.

Dán mã Finteza và luu thay đổi

 1. Nhấp vào "Luu" để cập nhật trang đã đuợc chỉnh sửa trong website.

Sử dụng nút Luu để cập nhật trang

 1. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: