Sự tích hợpPlugin CMSInstapage

Tích hợp với một website của Instapage

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra trên nền tảng Instapage, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Instapage của bạn và chọn website mong muốn trong trường hợp bạn có một vài website.
  2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới phần Trang và chọn trang mong muốn để dán mã. Các nhà phát triển Instapage đã khuyên sử dụng mẫu "Cám ơn" để theo dõi khách truy cập.

Tạo một trang mới hoặc chọn trang hiện tại để dán mã.

  1. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt để chỉnh sửa trang và chọn HTMS/CSS.

Chọn HTML/CSS từ menu Cài đặt

  1. Nhấp vào khối <HTML> để dán mã.

Nhấp vào khối <HTML> để dán mã

  1. Nhấp vào "Chỉnh sửa" để bắt đầu chỉnh sửa mã nguồn.

Nhấp vào Chỉnh sửa để bắt đầu chỉnh sửa

  1. Dán mã Finteza và nhấp vào "Đã xong" để lưu thay đổi.

Dán mã Finteza và lưu thay đổi

  1. Nhấp vào "Lưu" để cập nhật trang đã được chỉnh sửa trong website.

Sử dụng nút Lưu để cập nhật trang

  1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.