การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSInstapage

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ Instapage

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างในแพลตฟอร์ม Instapage รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชม ภูมิภาค ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Instapage และเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการในกรณีที่คุณมีหลายเว็บไซต์
  2. จาก control panel ของเว็บไซต์ของคุณ ไปยัง หน้า และเลือกหน้าที่ต้องการเพื่อวางโค้ด นักพัฒนา Instapage แนะนำให้ใช้เทมเพลต "ขอบคุณ" สำหรับการติดตามผู้เข้าชม

สร้างหน้าใหม่หรือเลือกหน้าที่มีอยู่เพื่อวางโค้ด

  1. คลิกบนไอคอน การตั้งค่า เพื่อแก้ไขหน้าและเลือก HTMS/CSS

เลือก HTML/CSS จากเมนู การตั้งค่า

  1. คลิกบนบล็อค <HTML> เพื่อวางโค้ด

คบิกบนบล็อค <HTML> เพื่อวางโค้ด

  1. คลิก "แก้ไข" เพื่อเริ่มการแก้ไขซอร์ซโค้ด

คลิก แก้ไข เพื่อเริ่มการแก้ไข

  1. วางโค้ด Finteza และคลิก "เสร็จ" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

วางโค้ด Finteza และบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  1. คลิก "บันทึก" เพื่ออัปเดตหน้าที่ถูกแก้ไขในเว็บไซต์

ใช้ปุ่ม บันทึก เพื่ออัปเดตหน้า

  1. Finteza ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ของคุณแล้วตอนนี้ ระบบจะเริ่มการบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูลทันที เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล