การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSInvision Community

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ที่ทำงานด้วย Invision Community

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม Invision Community รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชมแบบซ้ำและไม่ซ้ำ ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Invision Community ของคุณ
  2. จาก control panel ของเว็บไซต์ของคุณ ไปยัง ระบบ \ การวิเคราะห์ เลือก "อื่นๆ" และวางโค้ด Finteza ใน "โค้ดการติดตามกำหนดเอง"

วางโค้ด Finteza ในฟิลด์ "โค้ดการติดตามกำหนดเอง"

  1. คลิก บันทึก โค้ดจะถูกเพิ่มไปยังทุกหน้าของเว็บไซต์ของคุณ และ Finteza จะเริ่มติดตามกิจกรรมของผู้เข้าชม
  2. เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล