Ενσωμάτωση σε ιστοσελίδα Invision Community

H Finteza επιτρέπει τη συλλογή αναλυτικών στατιστικών για ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Invision Community όπως προβολές σελίδας, μοναδικοί και μη μοναδικοί επισκέπτες, συνεδρίες και ποιότητα επισκεψιμότητας.

  1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα σας στον πίνακα της Finteza. Πλοηγηθείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις και αντιγράψτε τον κώδικα JavaScript.

Αντιγράψτε τον κώδικα της Finteza για την ιστοσελίδα σας

  1. Συνδεθείτε μέσω του Invision Community λογαριασμού σας.
  2. Από τον πίνακα ελέγχου της ιστοσελίδας σας, πλοηγηθείτε στο Σύστημα \ Αναλύσεις. Επιλέξτε Άλλο και επικολλήστε τον κώδικα Finteza στο «Προσαρμογή κώδικα παρακολούθησης».

Επικολλήστε τον κώδικα Finteza στο πεδίο «Προσαρμογή κώδικα παρακολούθησης»

  1. Πατήστε Aποθήκευση. Ο κώδικας θα προστεθεί σε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου σας και η Finteza θα αρχίσει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των επισκεπτών.
  2. Επισκεφτείτε την ενότητα «Αναλύσεις» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση δεδομένων.