Sự tích hợpPlugin CMSVolusion

Tích hợp với một website của Volusion

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra trên nền tảng Volusion, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập vào websote đặt trên Volusion của bạn.
 2. Từ bảng điều khiển website, điều huớng tới phần Thiết kế, chọn Chủ đề và nhấp vào Chỉnh sửa HTML để chỉnh sửa mẫu.

Nhấp vào Chỉnh sửa HTML để chỉnh sửa mẫu

 1. Thêm mã Finteza ở cuối mẫu, truớc </body></html> và nhấp vào Luu ở góc trên bên phải để áp dụng thay đổi trong mẫu.

Dán mã Finteza vào mẫu

 1. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: