Sự tích hợpPlugin CMSVolusion

Tích hợp với một website của Volusion

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra trên nền tảng Volusion, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào websote đặt trên Volusion của bạn.
  2. Từ bảng điều khiển website, điều hướng tới phần Thiết kế, chọn Chủ đề và nhấp vào Chỉnh sửa HTML để chỉnh sửa mẫu.

Nhấp vào Chỉnh sửa HTML để chỉnh sửa mẫu

  1. Thêm mã Finteza ở cuối mẫu, trước </body></html> và nhấp vào Lưu ở góc trên bên phải để áp dụng thay đổi trong mẫu.

Dán mã Finteza vào mẫu

  1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.