IntegraceCMS PluginyVolusion

Integrace s webem Volusion

Finteza umožňuje podrobné shromažďování statistik pro weby vytvořené na platformě Vusionusion, včetně zobrazení stránek, jedinečných návštěvníků, regionů, relací a kvality traifku.

  1. Otevřete svůj web v panelu Finteza. Přejděte do části Nastavení a zkopírujte kód JavaScript.

Zkopírujte kód Finteza pro svůj web

  1. Přihlaste se na své stránky založené na Volusion.
  2. Na ovládacím panelu webu přejděte na Návrh, vyberte Motivy a kliknutím na Upravit HTML upravte šablonu.

Klepnutím na Upravit HTML upravte šablonu

  1. Přidejte kód Finteza na konec šablony před </body></html> a kliknutím na Uložit v pravém horním rohu použijte změny v šabloně.

Vložte kód Finteza do šablony

  1. Finteza je nyní integrována do vašeho webu. Systém okamžitě začne zaznamenávat data návštěvníků vašeho webu a analyzovat je. Další podrobnosti týkající se analýzy dat naleznete v části "Analytika".