การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSVolusion

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ Volusion

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างในแพลตฟอร์ม Volusion รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชม ภูมิภาค ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณที่อยู่บนพื้นฐานของ Volusion
  2. จาก control panel ของเว็บไซต์ ไปยัง การออกแบบ เลือก ธีม และคลิก แก้ไข HTML เพื่อแก้ไขเทมเพลต

คลิก แก้ไข HTML เพื่อแก้ไขเทมเพลต

  1. เพิ่มโค้ด Finteza ที่ท้ายเทมเพลต ก่อนหน้า </body></html> และคลิก บันทึก ในมุมบนขวาเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงในเทมเพลต

วางโค้ด Finteza ในเทมเพลต

  1. Finteza ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ของคุณแล้วตอนนี้ ระบบจะเริ่มการบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูลทันที เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล