การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSWebnode

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ Webnode

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม Webnode รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชมแบบซ้ำและไม่ซ้ำ ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Webnode ของคุณ
  2. จาก control panel ของเว็บไซต์ของคุณ ไปยัง การตั้งค่า \ การตั้งค่าเว็บไซต์ วางโค้ด Finteza ในฟิลด์ "โค้ด HTML หัวเรื่องเว็บไซต์"

วางโค้ด Finteza ในส่วน "โค้ด HTML หัวเรื่องเว็บไซต์"

  1. คลิก บันทึก โค้ดจะถูกเพิ่มไปยังทุกหน้าของเว็บไซต์ของคุณ และ Finteza จะเริ่มติดตามกิจกรรมของผู้เข้าชม
  2. เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล