ادغامافزونه های CMSWebnode

ادغام با یک سایت Webnode

Finteza مجموعه اطلاعات آماری را برای وب سایتهای ایجاد شده براساس Webnode شامل نمای صفحه ، بازدیدکنندگان منحصر به فرد ، مناطق ، جلسات و کیفیت ترافیک امکان پذیر می کند.

  1. سایت خود را در صفحه Finteza باز کنید. به بخش تنظیمات بروید و کد JavaScript را کپی کنید.

کد Finteza را برای سایت خود کپی کنید

  1. با استفاده از حساب <tt>> خود وارد سیستم شوید Webnode.
  2. از صفحه کنترل سایت خود ، به تنظیمات \ تنظیمات وب سایت بروید. کد Finteza را در قسمت "کد HTML صفحه هدر وب سایت" بچسبانید.

کد Finteza را در قسمت "کد HTML صفحه هدر وب سایت" بچسبانید.

  1. روی ذخیره کلیک کنید کد به تمام صفحات سایت شما اضافه می شود و Finteza شروع به ردیابی فعالیت بازدید کنندگان می کند.
  2. برای اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل داده ها به بخش "تجزیه و تحلیل" مراجعه کنید.