Sự tích hợpPlugin CMSTypo3

Tích hợp với một website của Typo3

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng Typo3, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đăng nhập vào website của bạn được tạo ra trên Typo3.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới phần Mẫu và chọn Thông tin/Sửa đổi từ danh sách. Nhấp vào "Chỉnh sửa toàn bộ hồ sơ đã lưu mẫu"

Nhấp vào "Chỉnh sửa toàn bộ hồ sơ đã lưu mẫu"

 1. Dán mã Finteza vào mẫu sau "page.10.value (" line.

Dán mã Finteza vào mẫu

 1. Nhấp vào Lưu để áp dụng các thay đổi trong mẫu. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn có mẫu này, và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.

Lưu các thay đổi trong mẫu

 1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: