การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSTypo3

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ Typo3

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม Typo3 รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชม ภูมิภาค ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณซึ่งถูกสร้างใน Typo3
  2. จาก control panel ของเว็บไซต์ของคุณ ไปยัง เทมเพลต และเลือก ข้อมูล/ปรับเปลี่ยน จากรายชื่อ คลิกใน "แก้ไขบันทึกเทมเพลตทั้งหมด"

คลิกใน "แก้ไขบันทึกเทมเพลตทั้งหมด"

  1. วางโค้ด Finteza ในเทมเพลตหลังจากบรรทัด "page.10.value ("

วางโค้ด Finteza ในเทมเพลต

  1. คลิก บันทึก เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงในเทมเพลต โค้ดจะถูกเพิ่มไปยังทุกหน้าของเว็บไซต์ของคุณที่มีเทมเพลตนี้ และ Finteza จะเริ่มติดตามกิจกรรมของผู้เข้าชม

บันทึกการเปลี่ยนแปลงในเทมเพลต

  1. Finteza ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ของคุณแล้วตอนนี้ ระบบจะเริ่มการบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูลทันที เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล