Sự tích hợpPlugin CMSUMI.CMS

Tích hợp với một website của UMI.CMS

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra trên nền tảng UMI.CMS, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập vào website của bạn đuợc tạo ra dựa trên nền tảng UMI.CMS và chọn phần Môđun trong bảng điều khiển quản trị viên.

Điều huớng tới phần Môđun từ bảng điều khiển quản trị viên của website

 1. Điều huớng tới phần Cấu trúc và chọn một trang để chèn mã Finteza vào.

Chọn một trang để chèn mã Finteza trong phần Cấu trúc

 1. Mở chế độ chỉnh sửa mã nguồn.

Nhấp vào Mã nguồn để chỉnh sửa

 1. Dán mã Finteza ở cuối cửa sổ và nhấp vào OK. Sau đó, luu các thay đổi sử dụng bất kỳ tùy chọn nào của nút Luu.

Dán mã Finteza vào cuối mã nguồn của trang và nhấp vào OK

 1. Lặp lại quy trình cho tất cả các trang trên website của bạn mà bạn muốn theo dõi số liệu thống kê về khách truy cập.
 2. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: