Sự tích hợpPlugin CMSJimdo

Tích hợp với một website của Jimdo

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra dựa trên nền tảng Jimdo, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập, chất luợng luu luợng và các đon mua đã hoàn tất.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập sử dụng tài khoản Jimdo.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới phần Cài đặt \ Chỉnh sửa Đề mục và dán mã Finteza vào phần "Website".

Dán mã Finteza vào phần Website

 1. Mã sẽ đuợc thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Điều huớng trở lại bảng điều khiển của Finteza và nhấp vào "Nhận mã cho một sự kiện mới" cho website của bạn. Định rõ tên sự kiện và sao chép mã nhận đuợc.

Nhận mã theo dõi của Finteza để đang ký mua

 1. Điều huớng trở lại bảng điều khiển website trong Jimdo. Mở phần Trang, chọn trang hoàn tất mua và dán mã Finteza để theo dõi các sự kiện liên quan.

Dán mã sự kiện từ Finteza để theo dõi các đon mua đã hoàn tất

 1. Việc này sẽ cho phép theo dõi số liệu thống kê khách truy cập website nói chung, cũng nhu theo dõi mọi sự kiện liên quan đến mua hàng.
 2. Nhấp vào Luu và Finteza sẽ bắt đầu thu thập số liệu thống kê liên quan. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: