ادغامافزونه های CMSJimdo

ادغام با سایت Jimdo

Finteza مجموعه اطلاعات آماری را برای وب سایتهای ایجاد شده براساس Jimdo شامل نمای صفحه ، بازدیدکنندگان منحصر به فرد ، مناطق ، جلسات و کیفیت ترافیک امکان پذیر می کند.

  1. سایت خود را در صفحه Finteza باز کنید. به بخش تنظیمات بروید و کد JavaScript را کپی کنید.

کد Finteza را برای سایت خود کپی کنید

  1. با استفاده از Jimdo وارد حساب خود شوید.
  2. از صفحه کنترل سایت خود ، به قسمت تنظیمات \ ویرایش سر بروید و کد Finteza را در بخش "وب سایت" جایگذاری کنید.

Finteza را در بخش وب سایت قرار دهید

  1. کد به تمام صفحات سایت شما اضافه می شود و Finteza شروع به ردیابی فعالیت بازدید کنندگان می کند.
  2. به پانل Finteza بروید و روی "دریافت کد برای یک رویداد جدید" برای سایت خود کلیک کنید. نام رویداد را مشخص کنید و کد حاصل را کپی کنید.

برای ثبت سفارش ، کد رهگیری Finteza را دریافت کنید

  1. به پانل کنترل سایت در Jimdo بروید. بخش Pages را باز کنید ، صفحه اتمام خرید را انتخاب کرده و کد Finteza را برای ردیابی رویدادهای مرتبط انتخاب کنید.

برای پیگیری خریدهای کامل ، کد رویداد را از Finteza بچسبانید

  1. این امکان ردیابی آمار عمومی بازدید کنندگان سایت و همچنین ردیابی کلیه رویدادهای مربوط به خرید را ممکن می سازد.
  2. روی ذخیره کلیک کنید و Finteza شروع به جمع آوری آمار مربوط می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل داده ها به بخش "تجزیه و تحلیل"  مراجعه کنید.