การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ DataLife Engine

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม DataLife Engine รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชม ภูมิภาค ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณซึ่งถูกสร้างใน DataLife Engine
  2. จากแผงควบคุมตัวจัดการ ไปยัง จัดการเทมเพลต > เทมเพลตเว็บไซต์

เปิดส่วน "เทมเพลตเว็บไซต์"

  1. ค้นหาเทมเพลต main.tpl ซึ่งรับผิดชอบสำหรับหน้าแรก วางโค้ด Finteza ที่ท้ายเทมเพลต ก่อนหน้า </body></html>

วางโค้ด Finteza ไปยังเทมเพลต main.tpl ก่อนหน้า </body><html>

  1. คลิก บันทึก เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงในเทมเพลต โค้ดจะถูกเพิ่มไปยังทุกหน้าของเว็บไซต์ของคุณที่มีเทมเพลตนี้ และ Finteza จะเริ่มติดตามกิจกรรมของผู้เข้าชม
  2. Finteza ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ของคุณแล้วตอนนี้ ระบบจะเริ่มการบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูลทันที เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล