การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSConcrete5

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ Concrete5

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม Concrete5 รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชม ภูมิภาค ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณซึ่งถูกสร้างโดยใช้ Concrete5
  2. เปิดโหมดการแก้ไขหน้า

คลิกเพื่อแก้ไข

  1. แล้วคลิก "+" เพื่อเพิ่มบล็อคใหม่ไปยังหน้า

คลิก "+" เพื่อเพิ่มบล็อคใหม่ไปยังหน้า

  1. เลื่อนหน้าลงและลากบล็อค "HTML" ไปยังท้ายหน้า ส่วนนี้ถูกแสดงในทุกหน้าของเว็บไซต์

ลากบล็อค HTML ไปยังท้ายหน้า

  1. วางโค้ด Finteza และคลิก เพิ่ม เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

วางโค้ดและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  1. การติดตั้งสมบูรณ์และการติดตามควรทำงานแล้วตอนนี้ ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์กิจกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านทาง Finteza คุณสามารถเพิ่มโค้ด Finteza ไปยังบล็อคที่มีอยู่ เลือกบล็อคของหน้าที่ต้องการและคลิกมัน

เลือกบล็อคจากเลย์เอาท์ของหน้าเพื่อวางโค้ด

  1. คลิก HTML เพื่อเข้าถึงซอร์ซโค้ด

สลับ editor ไปยังโหมด HTML

  1. วางโค้ด Finteza และคลิก บันทึก

วางโค้ด Finteza และคลิก บันทึก

  1. Finteza ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ของคุณแล้วตอนนี้ ระบบจะเริ่มการบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูลทันที เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล