ΕνσωματώσειςHTTP Report APIΜετρήσεις

Metrics

All website statistics in Finteza are presented in the form of metrics — numerical characteristics calculated using web page visits. In requests to HTTP Report API, the metrics are set in the metrics parameter.

Website visits metrics #

This group of metrics provides data on the website general traffic.

Metric

Type

Description

webvisits #

integer

Visits (hits).

 

Number of website pages viewed by all visitors for a certain period of time.

 

The parameter considers all transitions to web pages, including repeated ones made by the same users. Web page loading is considered as well.

webvisits_sessions #

integer

Sessions.

 

A session is a set of requests to a website made by a visitor within a certain period of time. Requests may include page views, clicking external links, downloading files, etc. In fact, they represent any user activity on the website.

 

A session is considered complete if a user does not execute new requests within 30 minutes. The session is also forcibly terminated at the end of the day (UTC).

webvisits_sessions_durable #

integer

Session duration.

 

Currently, sessions lasting more than 0 seconds are considered to be long. In fact, these are all sessions, except for a single visit to the website, when only one page load event is sent to Finteza (the user did not browse through the pages and did not generate tracked events, as well as no service events were generated).

webvisits_users #

integer

Visitors.

 

Number of unique users who visited the website within a certain time period.

webvisits_newusers #

integer

New visitors.

 

Number of unique users who visited the website for the first time within a certain time period.

webvisits_retusers #

integer

Returning visitors.

 

Number of unique users who visited the website within a certain time period and who already visited it previously.

webvisits_online #

integer

Visitors online.

 

Number of users who performed any requests to the website within the last 15 minutes.

 

Requests may include page views, clicking external links, downloading files, etc.  In fact, they represent any user activity on the website.

webvisits_bounce_rate #

double

Bounce rate.

 

This is a percentage of visits that did not include transitions within the website, when users examined one page less than 15 seconds and left.

 

After 15 seconds spent on the web page, the JavaScript Client sends a special event to Finteza informing that the user is still on it. Even if the user does not move further to other pages of the website, the visit is not counted as a bounce and does not increase the corresponding metric value.

webvisits_pages #

double

View depth.

 

Average number of website pages viewed per one session.

Tracked event metrics #

This group of metrics provides data on events you track on your website.

Metric

Type

Description

events #

integer

Events.

 

Number of events tracked on the website for a certain period of time.

events_users #

integer

Event-generating users.

 

Number of unique users whose activity on the website has led to sending events to Finteza.

events_newusers #

integer

New event-generating users.

 

Number of unique users whose activity on the website has led to sending events to Finteza. Only users who have not visited the website before are considered.

events_retusers #

integer

Returning event-generating users.

 

Number of unique users whose activity on the website has led to sending events to Finteza. Only users who have visited the website before are considered.

events_conversions #

integer

Conversions.

 

Number of target actions (events) executed by all website visitors for a certain period of time.

 

You can specify any event tracked on the website, as well as transition to any web page as a target. This parameter allows you to see the number of target actions obtained as tracked events (in development).

events_distinct #

integer

Unique events.

 

Number of unique events tracked on the website for a certain period of time.

Total visits and events metrics #

This group of metrics provides summarized data on visits and tracked events.

Metric

Type

Description

tracks #

integer

Tracks.

 

Sum of webvisits and events for a certain period of time.

tracks_users #

integer

Visitors.

 

Number of unique users who visited the website or generated events within a certain time period.

tracks_newusers #

integer

New visitors.

 

Number of new users who visited the website or generated events within a certain time period.

tracks_retusers #

integer

Returning visitors.

 

Number of returning users who visited the website or generated events within a certain time period.

tracks_conversions #

integer

Conversions.

 

Number of target actions (transitions and events) executed by all website visitors for a certain period of time.

 

You can specify any event tracked on the website, as well as transition to any web page as a target. This parameter allows you to see the summarized number of target actions obtained as tracked events and web page transitions (in development).

tracks_distinct #

integer

Unique tracks.

 

Number of unique events and unique page views tracked on the website within a certain period of time.

Defining unique, new and returning users #

When calculating various metrics, the uniqueness of a user is determined by the anonymous browser ID written into cookies when downloading the Finteza tracking code from the website. When deleting cookies and re-entering the website, the visit is counted as yet another unique one.

The same method is used to define whether a user is a new or a retuning one. If his or her cookies feature an ID, this means the user has visited the website previously, otherwise, it is the very first visit. When deleting cookies and re-entering the website, the user is considered as new.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: