Ενσωμάτωση σε σελίδα Tumblr

Finteza επιτρέπει τη συλλογή λεπτομερών στατιστικών για σελίδες Tumblr όπως προβολές σελίδας, μοναδικοί και μη μοναδικοί επισκέπτες, συνεδρίες και ποιότητα επισκεψιμότητας.

  1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα σας στον πίνακα της Finteza. Πλοηγηθείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις και αντιγράψτε τον κώδικα JavaScript.

Αντιγράψτε τον κώδικα της Finteza για την ιστοσελίδα σας

  1. Συνδεθείτε μέσω του Tumblr λογαριασμού σας.
  2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις προφίλ και πατήστε Επεξεργασία θέματος.

Πατήστε Επεξεργασία θέματος στο προφίλ

  1. Επικολλήστε τον κώδικα της Finteza στο πεδίο Περιγραφή και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Εμφάνιση περιγραφής».

Επικολλήστε τον κώδικα της Finteza στο πεδίο Περιγραφή

  1. Πατήστε Aποθήκευση. Ο κώδικας θα προστεθεί στη σελίδα σας και η Finteza θα αρχίσει να παρακολουθεί τη σχετική δραστηριότητα των επισκεπτών.
  2. Επισκεφτείτε την ενότητα «Αναλύσεις» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση δεδομένων.