Ενσωμάτωση σε ιστοσελίδα dotCMS

H Finteza επιτρέπει τη συλλογή αναλυτικών στατιστικών για ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα dotCMS όπως προβολές σελίδας, μοναδικοί επισκέπτες, περιοχές, συνεδρίες και ποιότητα της επισκεψιμότητας.

  1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα σας στον πίνακα της Finteza. Πλοηγηθείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις και αντιγράψτε τον κώδικα JavaScript.

Αντιγράψτε τον κώδικα της Finteza για την ιστοσελίδα σας

  1. Συνδεθείτε στη ιστοσελίδα που έχετε δημιουργήσει στο dotCMS και επιλέξτε την επιθυμητή σελίδα.
  2. Από την κονσόλα της ιστοσελίδας σας, μεταβείτε στο Ιστοσελίδα - > Πρότυπα και επιλέξτε τη σελίδα για να επικολλήσετε τον κώδικα.

Από την Ιστοσελίδα -> Πρότυπα επιλέξτε την επιθυμητή σελίδα για να επικολλήσετε τον κώδικα

  1. Επικολλήστε τον κώδικα της Finteza στο πλαίσιο του προγράμματος επεξεργασίας, πριν από τις ετικέτες </body></html> και αποθηκεύστε τις αλλαγές. Ο κώδικας θα προστεθεί στη σελίδα σας και η Finteza θα αρχίσει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των επισκεπτών.

Επικολλήστε τον κώδικα Finteza πριν από τις ετικέτες </body></html>

  1. Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για όλες τις σελίδες του ιστοτόπου σας για να πάρετε πλήρεις στατιστικές επισκεπτών.
  2. Η Finteza έχει πλέον ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα σας. Επισκεφτείτε την ενότητα «Αναλύσεις» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρακολούθηση επισκεψιμότητας και τα εργαλεία ανάλυσης.