Εργαλεία ενσωμάτωσης Finteza

Τα εργαλεία ενσωμάτωσης σας επιτρέπουν να ανταλλάσσετε δεδομένα μεταξύ των προϊόντων σας και της Finteza μέσω προγραμματισμού: λάβετε συσσωρευμένα δεδομένα για ιστοσελίδες και στείλτε στατιστικές ενεργειών χρήστη και συμβάντα στο σύστημα.

Οι βιβλιοθήκες Finteza JavaScript Client και Finteza SDK είναι διαθέσιμες για την προσθήκη δεδομένων, ενώ η HTTP Report API (στον προγραμματισμό) προορίζεται για τη λήψη τους. Επίσης η Finteza προσφέρει ενσωματώσεις με τα πιο δημοφιλή συστήματα CMS.

Finteza JavaScript Client

Έτοιμα πρόσθετα για ενσωμάτωση με τα πιο δημοφιλή συστήματα CMS: WordPress, Drupal, Joomla, κλπ. Για άλλες πλατφόρμες, διαθέτουμε πάνω από 40 οδηγούς για τη μη αυτόματη ρύθμιση της υπηρεσίας αναλύσεων.

Finteza JavaScript Client

Script με μεθόδους για τη συλλογή στατιστικών ιστοσελίδας και την αποστολή συμβάντων σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στο πρόγραμμα περιήγησης.

Πρώτα βήματα:

Finteza SDK

Σειρές έτοιμων script για την αποστολή και προσκόμιση συμβάντων από την πλευρά του διακομιστή των ιστοσελίδων και των κινητών εφαρμογών.

Web SDK:

SDK για κινητές συσκευές:

Παρακαλούμε στείλτε τα σχόλιά και τις προτάσεις σας σχετικά με το SDK και την API μας στο developer@finteza.com.