IntegracjeWtyczki CMSInstantCMS

Integracja ze stroną InstantCMS

Finteza umożliwia szczegółowe zbieranie statystyk dla stron internetowych utworzonych na platformie InstantCMS , w tym dotyczących odsłon stron, unikalnych odwiedzających, regionów, sesji i jakości ruchu.

  1. Otwórz swoją stronę w panelu Finteza. Przejdź do sekcji Ustawienia i skopiuj kod JavaScript.

Skopiuj kod Fintezy dla swojej witryny.

  1. Zaloguj się do witryny stworzonej w oparciu o platformę InstantCMS, przejdź do panelu sterowania i wybierz "Widżety i strony" z menu.
  2. Z menu po lewej stronie wybierz stronę, która jest używana na wszystkich stronach witryny.

Wybierz pozycję z menu "Widżety i strony" w panelu sterowania stroną.

  1. Przeciągnij blok HTML do sekcji "Stopka Strony", jak pokazano na zrzucie ekranu.

Przeciągnij blok HTML do "Stopki Strony".

  1. Po najechaniu myszką na wstawiony "blok HTML" - pojawi się menu, z którego należy kliknąć ikonę edycji. W następnym oknie dialogowym otwórz kartę Opcje i wklej kod Fintezy. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

W edytorze "blok HTML" otwórz zakładkę Opcje i wklej kod Fintezy.

  1. Kod zostanie dodany do wszystkich stron internetowych i umożliwi śledzenie online statystyk odwiedzających Twoją stronę poprzez Fintezę.
  2. Finteza jest teraz zintegrowana z Twoją stroną internetową. System natychmiast rozpocznie rejestrowanie i analizę danych o odwiedzających witrynę. Odwiedź sekcję "Analiza", aby uzyskać więcej informacji na temat analizy danych.