ادغامHTTP Report APIنمونه درخواست هامخاطبان وب سایت

نحوه درخواست داده در مخاطبان وب سایت

درخواست های مربوط به شنود اجازه می دهد تا آمار بازدید از وب سایت را از نظر داده های کاربر مختلف بدست آورید:

 • جغرافیا و زبان
 • دستگاه ها و سیستم عامل های مورد استفاده
 • برنامه ها ، آدرس ها و ارائه دهندگان اینترنت استفاده می شود
داده مخاطبان وب سایت

نمونه درخواست داده جدولی را وارد کنید #

درخواست اطلاعات در مورد بازدیدهای وب سایت از نظر سیستم عامل و همچنین نوع و مدل دستگاه:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=us_os,ua_device,ua_device_model
 &order=webvisits

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "ua_os""iOS",
            "ua_device""Mobile",
            "ua_device_model""iPhone",
            "webvisits": 4205748
        }, {
            "ua_os""Android",
            "ua_device""Mobile",
            "ua_device_model""Honor 10",
            "webvisits": 3215948
        }, {
            "ua_os""iOS",
            "ua_device""Tablet",
            "ua_device_model""iPad",
            "webvisits": 15697
        } ]
    }
}

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: