Đặt mọi mục tiêu chuyển đổi trong Finteza dựa trên các trang hoặc sự kiện đã truy cập

Tài nguyên Marketing

Chúng tôi tiếp tục phát triển hệ thống quảng cáo và phân tích Finteza: các tính năng mới có thể tạo báo cáo chuyển đổi cho mọi hành động. Hệ thống thu thập số liệu thống kê có liên quan dựa trên mục tiêu chuyển đổi người dùng đã chọn.

Với mục tiêu được cấu hình đúng cách, bạn có thể nhận được báo cáo về tỷ lệ chuyển đổi và tổng số của chúng, trên cơ sở đó bạn có thể chuyển đổi tối ưu hóa hơn nữa. Một lợi thế thiết yếu của Finteza là nó không đặt giới hạn về số lượng mục tiêu, không giống như các hệ thống phân tích phổ biến khác. Ví dụ, bạn có thể đặt 20 mục tiêu cho các trang nhỏ hoặc 200 mục tiêu cho các cổng thông tin lớn mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Hiện tại, hệ thống hỗ trợ hai loại mục tiêu:

 • Trang mục tiêu. Chuyển đổi được ghi lại khi người dùng truy cập trang mong muốn, chẳng hạn trang hoàn tất mua hàng.
 • Sự kiện. Chuyển đổi được ghi lại khi người dùng thực hiện hành động mong muốn, như đăng ký, xem video, mua hàng, hoặc thêm hàng vào giỏ.

Để bắt đầu theo dõi sự kiện, thêm mục tiêu thích hợp vào thẻ Mục tiêu trong cài đặt trang, hoặc dưới phần Sự kiện. Sau đó, chỉ rõ cửa sổ phân bổ và hệ thống sẽ tự động bắt đầu đăng ký chuyển đổi.

Add goals in the Goals tab

Báo cáo tổng hợp cung cấp dữ liệu về số lượng người dùng đã hoàn tất hoạt động được nhắm mục tiêu, cùng với tỷ lệ chuyển đổi phản ánh phần trăm người dùng đã thực hiện hành động được nhắm mục tiêu trong số tất cả khách truy cập.

Báo cáo tổng quan này cung cấp công cụ hiệu quả cho việc xác định tỷ lệ chuyển đổi trang chung. Điều này cho phép đánh giá mục tiêu kinh doanh của bạn cùng với theo dõi thêm về việc khách truy cập được chuyển đổi thành khách hàng như thế nào.

Overview report provides an efficient tool for determining the general site conversion rate

Báo cáo sẽ hiển thị nếu bất kỳ nhiệm vụ nào trong các nhiệm vụ kinh doanh của bạn thất bại. Ví dụ, tỷ lệ chuyển đổi đăng ký của bạn là 50% trong khi chuyển đổi thành mua hàng chỉ là 0,5%. Điều này có nghĩa là chỉ một trong số một trăm người dùng đăng ký thực hiện mua hàng. Bạn có thể tìm thấy lý do chính xác cho tỷ lệ chuyển đổi thấp với Finteza.

Báo cáo chi tiết sẽ giúp bạn trong việc tối ưu hóa chuyển đổi. Số liệu thống kê liên quan phản ánh số lượng người dùng được chuyển đổi duy nhất, tỷ lệ chuyển đổi và kênh chuyển đổi. Những kênh nào có đóng góp cao nhất trong việc đạt được mục tiêu của công ty: trực tiếp, giới thiệu, tìm kiếm hoặc lưu lượng xã hội?

Detailed report on each conversion rate will help you in optimizing conversions

Những nhận định sâu sắc hơn cũng sẵn có. Ví dụ, lưu lượng truy cập giới thiệu được cung cấp với sự phân tích bởi các tài nguyên bên ngoài và các trang cụ thể của chúng. Chuyển đổi trong Finteza cũng có thể được theo dõi bởi lưu lượng UTM. Bạn cũng có thể đánh dấu lưu lượng quảng cáo bằng thẻ để thu thập chi tiết đối tượng đến.

Ví dụ, thẻ UTM có thể được thêm vào liên kết Quảng cáo Google để xác định chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo, và thậm chí là các khóa cụ thể. Phân tích lưu lượng UTM để tìm sự kết hợp yếu tố tạo ra tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất.

Conversion tracking by UTM traffic

Hơn nữa, báo cáo chuyển đổi chi tiết có thể được sử dụng làm bộ lọc trong bất kỳ báo cáo hệ thống nào khác. Chọn đối tượng người dùng đã mua hàng và chuyển đổi sang mục phân tích khác:

 • Đối tượng. Tiếp cận chân dung đối tượng của bạn. Dữ liệu về thiết bị, hệ thống điều hành, vị trí địa lý, chân dung, tổ chức và nhật ký hoạt động người dùng hỗ trợ nhắm mục tiêu đúng đối tượng.
 • Trang. Dữ liệu này cho thấy con đường người dùng của bạn đi trước khi họ đạt được mục tiêu mong muốn. Tối ưu hóa các giai đoạn để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
 • Chất lượng. Kiểm tra chất lượng lưu lượng: chuyển đổi cũng có thể được thực hiện bởi người dùng đáng ngờ (lưu lượng truy cập màu vàng) và do đó bạn nên bao gồm đối tượng đó trong phân tích.
 • Vùng quảng cáo. Xác định chiến dịch quảng cáo thu hút người dùng và dẫn đến mua hàng.
 • Sự kiện. Phân tích các hoạt động và mục tiêu khác được thực hiện bởi người dùng trong trang của bạn. Ví dụ, người dùng có thể xem quảng cáo trước khi thực hiện mua hàng.
 • Kênh. Phân tích hành vi đối tượng liên quan đến các chuỗi hành động khác. Ví dụ, cách người mua sản phẩm chính (điện thoại thông minh) mua các sản phẩm liên quan: hợp đồng nhà điều hành di động, ốp hoặc sạc dự phòng.
 

Detailed conversion reports can be used to filter data in other reports

  Chuyển đổi được cập nhật cung cấp một công cụ tuyệt vời để phân tích khách truy cập, tối ưu hóa các điểm mất và tăng hiệu quả của các sáng kiến kinh doanh của bạn.

  Thiết lập mục tiêu chuyển đổi trong Finteza để xác định lưu lượng truy cập thể hiện mức đóng góp doanh số cao nhất và tối ưu hóa chiến dịch marketing của bạn.

  Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ