Ορίστε τους στόχους μετατροπής στη Finteza βάσει των σελίδων επισκεψιμότητας ή συμβάντων

Πηγές μάρκετινγκ

Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το σύστημα διαφήμισης και ανάλυσης Finteza: Tα νέα χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη δημιουργία εκθέσεων μετατροπών για οποιεσδήποτε ενέργειες. Το σύστημα συλλέγει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία βάσει επιδιωκόμενων από το χρήστη στόχων μετατροπής.

Με σωστά ρυθμισμένους στόχους, μπορείτε να λαμβάνετε εκθέσεις σχετικά με τα ποσοστά μετατροπών και τους συνολικούς τους αριθμούς. Βασικό πλεονέκτημα της Finteza είναι ότι δεν θέτει κανένα περιορισμό στον αριθμό των στόχων, σε αντίθεση με άλλα δημοφιλή συστήματα ανάλυσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε 20 στόχους για μικρούς ιστότοπους ή 200 στόχους για μεγάλες πύλες χωρίς κανένα περιορισμό.

Επί του παρόντος, το σύστημα υποστηρίζει δύο τύπους στόχων:

  • Στόχευση σελίδας. Μια μετατροπή καταγράφεται όταν ένας χρήστης επισκέπτεται την επιθυμητή σελίδα, όπως μία σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς.
  • Εκδήλωση. Μια μετατροπή καταγράφεται όταν ένας χρήστης εκτελεί την επιθυμητή δραστηριότητα, όπως εγγραφή, παρακολούθηση βίντεο, αγορά ενός είδους ή προσθήκη κάποιου είδους στο καλάθι.

Για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση ενός συμβάντος, προσθέστε έναν κατάλληλο στόχο στην καρτέλα "Στόχοι" (“Goals”) στις ρυθμίσεις ιστότοπου ή στην ενότητα " Συμβάντα" (“Events”). Στη συνέχεια, καθορίστε το παράθυρο αναφοράς (attribution window) και το σύστημα θα ξεκινήσει αυτόματα την καταγραφή μετατροπών.

Add goals in the Goals tab

Η γενική έκθεση παρέχει δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που ολοκλήρωσαν τη στοχοθετημένη δραστηριότητα, μαζί με τα ποσοστά μετατροπής που αντανακλούν το ποσοστό των χρηστών που πραγματοποίησαν τη στοχοθετημένη ενέργεια μεταξύ όλων των επισκεπτών.

Αυτή η επισκόπηση παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του γενικού ρυθμού μετατροπής. Αυτό επιτρέπει την ανάλυση των επιχειρηματικών σας στόχων  καθώς και επιπλέων παρακολούθηση στο πως οι επισκέπτες μετατρέπονται σε πελάτες

Overview report provides an efficient tool for determining the general site conversion rate

Η έκθεση θα δείξει αν κάποια επιχειρησιακή σας εργασία έχει αποτύχει. Για παράδειγμα, το ποσοστό μετατροπής εγγραφής είναι 50%, ενώ η μετατροπή για αγορά είναι μόνο 0,5%. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένας στους εκατό εγγεγραμμένους χρήστες έχει κάνει μια αγορά. Μπορείτε να βρείτε τους ακριβείς λόγους για χαμηλά ποσοστά μετατροπής με τη Finteza.

Μια λεπτομερής έκθεση θα σας βοηθήσει στη βελτιστοποίηση των μετατροπών. Τα σχετικά στατιστικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των μοναδικών χρηστών που έχουν μετατραπεί, τα ποσοστά μετατροπής και τα κανάλια μετατροπής. Ποια κανάλια έχουν την υψηλότερη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας: άμεση, παραπομπή, αναζήτηση ή κοινωνική επισκεψιμότητα;

Detailed report on each conversion rate will help you in optimizing conversions

Περισσότερες πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες. Για παράδειγμα, η κυκλοφορία παραπομπής παρέχεται με ανάλυση κατά εξωτερικούς πόρους και τις συγκεκριμένες σελίδες τους. Οι μετατροπές στη Finteza μπορούν να παρακολουθούνται από την κυκλοφορία UTM. Μπορείτε να επισημάνετε την κυκλοφορία με ετικέτες για να συλλέξετε τα εισερχόμενα στοιχεία του κοινού.

Για παράδειγμα, ετικέτες UTM μπορούν να προστεθούν ως σύνδεσμοι στο Google Ads, και να αναγνωρίσουν ομάδες διαφημίσεων, διαφημίσεις και ακόμη και συγκεκριμένα κλειδιά. Αναλύστε την κυκλοφορία UTM και μάθετε το συνδυασμό στοιχείων για να παράγετε τον καλύτερο ρυθμό μετατροπής.

Conversion tracking by UTM traffic

Επιπλέον, λεπτομερείς αναφορές μετατροπών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φίλτρα σε οποιεσδήποτε άλλες αναφορές συστήματος. Επιλέξτε το κοινό των χρηστών που πραγματοποίησαν αγορές και μεταβείτε σε άλλες ενότητες αναλυτικών στοιχείων:

  • Κοινότητες. Αποκτήστε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά του κοινού σας. Τα δεδομένα σχετικά με τις συσκευές, τα λειτουργικά συστήματα, τη γεωγραφική θέση, τους οργανισμούς και τα αρχεία καταγραφής ενεργειών χρήστη θα σας βοηθήσουν να στοχεύσετε το σωστό κοινό.
  • Σελίδες. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν τη διαδρομή που κάνουν οι χρήστες σας προτού φτάσουν στον επιδιωκόμενο στόχο. Βελτιστοποιήστε τα στάδια για να αυξήσετε τα ποσοστά μετατροπής.
  • Ποιότητα. Ελέγξτε την ποιότητα της κυκλοφορίας: οι μετατροπές μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από ύποπτους χρήστες (κίτρινη κυκλοφορία – yellow traffic) και συνεπώς θα πρέπει να συμπεριλάβετε αυτό το ακροατήριο στην ανάλυση.
  • Ζώνες διαφήμισης. Προσδιορίστε τις διαφημιστικές καμπάνιες που εμπλέκουν τους χρήστες και οδηγούν σε αγορές.
  • Γεγονότα. Αναλύστε άλλες δραστηριότητες και στόχους που εκτελούνται από τους χρήστες στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν μια διαφήμιση πριν πραγματοποιήσουν μια αγορά.
  • Διοχετεύσεις. Αναλύστε τη συμπεριφορά του κοινού σχετικά με άλλες αλυσίδες δράσης. Για παράδειγμα, πώς αγοραστές του κύριου προϊόντος (smartphone) αγοράζουν σχετικά προϊόντα: συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας, θήκες ή αποθηκευτές ενέργειας (power banks).

Detailed conversion reports can be used to filter data in other reports

Οι ενημερωμένες μετατροπές αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ανάλυση των επισκεπτών, τη βελτιστοποίηση των ζημιών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σας.

Ορίστε τους στόχους μετατροπής στη Finteza για να καθορίσετε την επισκεψιμότητα που παρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή στις πωλήσεις και ακολούθως βελτιστοποιήστε τις καμπάνιες μάρκετινγκ στο διαδίκτυο.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης