Ustaw dowolne cele konwersji w Fintezie na podstawie odwiedzanych stron lub wydarzeń

Zasoby marketingowe

Ciągle rozwijamy system reklamowo-analityczny Finteza: nowe funkcje pozwalają na tworzenie raportów konwersji dla dowolnych działań. System zbiera odpowiednie statystyki w oparciu o wybrane przez użytkownika cele konwersji.

Prawidłowo skonfigurowane cele pozwalają na otrzymywanie raportów na temat konwersji i ich całkowitej liczby, na podstawie których można jeszcze bardziej zoptymalizować konwersje. Istotną zaletą Fintezy jest to, że w odróżnieniu od innych popularnych systemów analitycznych nie wyznacza on żadnych ograniczeń co do liczby celów. Na przykład, możesz ustawić 20 celów dla małych stron lub 200 celów dla dużych portali bez żadnych ograniczeń.

W chwili obecnej system obsługuje dwa typy celów:

 • Strona docelowa. Konwersja jest rejestrowana, gdy użytkownik odwiedza żądaną stronę, np. stronę zakończenia zakupu.
 • Wydarzenie. Konwersja jest rejestrowana, gdy użytkownik wykonuje wymaganą czynność, taką jak rejestracja, oglądanie filmu, zakup przedmiotu lub dodanie elementu do koszyka.

Aby rozpocząć śledzenie zdarzenia, dodaj odpowiedni cel w zakładce Cele w ustawieniach strony lub w sekcji Zdarzenia. Następnie należy określić okno konwersji i system automatycznie rozpocznie rejestrację konwersji.

Add goals in the Goals tab

Raport ogólny dostarcza danych na temat liczby użytkowników, którzy zakończyli docelową aktywność, wraz ze współczynnikami konwersji odzwierciedlającymi odsetek użytkowników, który wykonywał celową akcję wśród wszystkich odwiedzających.

Ten raport przeglądowy stanowi skuteczne narzędzie do określania ogólnego wskaźnika konwersji na stronie. Pozwala to na ocenę Twoich celów biznesowych wraz z dalszym śledzeniem, w jaki sposób odwiedzający są przekształcani w klientów.

Overview report provides an efficient tool for determining the general site conversion rate

Raport pokaże, czy któreś z twoich zadań biznesowych nie powiodło się. Na przykład, Twój wskaźnik konwersji rejestracji wynosi 50%, podczas gdy konwersja do zakupu wynosi tylko 0,5%. Oznacza to, że tylko jeden na stu zarejestrowanych użytkowników dokonuje zakupu. Dzięki Fintezie możesz dowiedzieć się, jakie są dokładne powody niskiego poziomu wskaźnika konwersji.

Szczegółowy raport pomoże Ci zoptymalizować konwersje. Odpowiednie statystyki odzwierciedlają liczbę unikalnie przekonwertowanych użytkowników, współczynniki konwersji i kanały konwersji. Które kanały mają największy wkład w osiągnięcie celów firmy: bezpośrednie, polecenie, wyszukiwanie lub ruch społecznościowy?

Detailed report on each conversion rate will help you in optimizing conversions

Dostępne są także bardziej szczegółowe informacje. Na przykład, ruch polecający jest dostarczany z podziałem na zasoby zewnętrzne i ich konkretne strony. Konwersje w Fintezie mogą być również śledzone poprzez ruch UTM. Możesz oznaczyć ruch reklamowy znacznikami do zbierania informacji o przychodzących odbiorcach

Na przykład, znaczniki UTM mogą być dodawane do linków reklam Google Ads w celu identyfikacji kampanii, grup reklamowych, reklam, a nawet konkretnych kluczy. Analizuj ruch UTM, aby znaleźć kombinację elementów, które dają najlepszy współczynnik konwersji.

Conversion tracking by UTM traffic

Dodatkowo, szczegółowe raporty konwersji mogą być używane jako filtry w innych raportach systemowych. Wybierz grupę użytkowników, którzy dokonali zakupów i przejdź do innych sekcji analitycznych:

 • Odwiedzający. Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji o Twoich odwiedzających. Dane dotyczące urządzeń, systemów operacyjnych, lokalizacji geograficznej, organizacji i logów działań użytkowników pomogą w dotarciu do właściwych odbiorców.
 • Strony. Dane te pokazują ścieżkę, którą wybierają użytkownicy, zanim osiągną pożądany cel. Optymalizuj etapy w celu zwiększenia współczynników konwersji.
 • Jakość. Sprawdź jakość ruchu: konwersje mogą być również wykonywane przez podejrzanych użytkowników (żółty ruch) i dlatego należy także uwględnić ich w analizie.
 • Strefy reklamowe. Określ kampanie reklamowe, które angażują użytkowników i prowadzą do zakupów.
 • Zdarzenia. Analizuj inne działania i cele wykonywane przez użytkowników na Twojej stronie. Na przykład, użytkownicy mogą obejrzeć reklamę przed dokonaniem zakupu.
 • Leje. Przeanalizuj zachowanie odbiorców związane z innymi łańcuchami działań. Na przykład, w jaki sposób kupujący główny produkt (smartfon) kupują produkty pokrewne: umowy z operatorami telefonii komórkowej, case'y na telefon lub powerbanki.
 

Detailed conversion reports can be used to filter data in other reports

  Uaktualnione konwersje stanowią doskonałe narzędzie do analizowania odwiedzających, optymalizacji punktów strat i zwiększania skuteczności Twoich biznesowych inicjatyw.

  Ustaw cele konwersji w Fintezie, aby określić ruch, który wykazuje najwyższy wkład w sprzedaż i zoptymalizuj swoje kampanie marketingowe online.

  Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej