Finteza chuyển sang đăng ký dựa trên mức tiêu thụ

Tài nguyên Marketing

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, giá của Finteza sẽ phụ thuộc vào lượng tài nguyên mà người dùng tiêu thụ. Các công ty nhỏ sẽ có thể sử dụng hệ thống phân tích miễn phí, trong khi giá cho các tổ chức lớn hơn sẽ phụ thuộc vào lượng khách truy cập duy nhất thực tế hàng tháng và số lần hiển thị biểu ngữ.

Một khách truy cập duy nhất là người dùng trang web hoặc ứng dụng của bạn đã xem ít nhất một trang hoặc thực hiện bất kỳ hành động (Sự kiện) nào do Finteza đăng ký. Các tham số của người dùng (địa chỉ IP, trình duyệt, v.v.) phải là duy nhất - nếu đã gặp một số kết hợp tham số nhất định trong tháng báo cáo, thì người dùng sẽ không được đưa vào thống kê. Tuy nhiên, nếu người dùng truy cập trang web của bạn, trước tiên qua máy tính xách tay và sau đó qua điện thoại, hệ thống sẽ coi rằng đây là hai người dùng khác nhau (duy nhất). Một lần hiển thị biểu ngữ được tính nếu nó đã được tải trên trang mà người dùng đang xem. Trong trường hợp này, tính duy nhất không quan trọng vì một người có thể nhìn thấy cùng một biểu ngữ nhiều lần.

Thanh toán được bật nếu tất cả các trình theo dõi của công ty vượt quá tổng số 100.000 khách truy cập mỗi tháng. Trong trường hợp này, hệ thống phân tích sẽ có chi phí là 10 EUR cho mỗi 100.000 lượt khách truy cập (0.0001 EUR cho mỗi người truy cập). Việc thanh toán của công cụ quảng cáo được cấu trúc theo cùng một cách: nếu tổng số tài nguyên của bạn nhận được hơn 100.000 lần hiển thị biểu ngữ, thì việc sử dụng công cụ này sẽ tốn 4 EUR cho mỗi 100.000 lần hiển thị (0,00004 EUR cho mỗi lần hiển thị).

Nếu các thông số trong dự án của bạn thấp hơn, Finteza sẽ vẫn miễn phí.

Làm thế nào nó hoạt động:

  Parameters of all projects in Finteza per month
Phí đăng ký
Hệ thống phân tích
Ít hơn 100.000 người dùng duy nhất
Miễn phí
  Hơn 100.000 người dùng duy nhất
10 EUR cho mỗi 100.000 người dùng duy nhất
Công cụ quảng cáo
Ít hơn 100.000 lần hiển thị biểu ngữ
Miễn phí
  Hơn 100.000 lần hiển thị biểu ngữ 4 EUR cho mỗi 100.000 lần hiển thị


Giả sử rằng 510.000 người dùng đã truy cập các trang web hoặc ứng dụng của bạn được trang bị trình theo dõi Finteza trong vòng một tháng và các biểu ngữ khác nhau đã được hiển thị 1.340.000 lần. Hãy tính toán chi phí đăng ký.

  Thông số hàng tháng
Phí đăng ký
Hệ thống phân tích 510.000 lượt khách truy cập
51 (= 510.000 x 0,0001)
Công cụ quảng cáo 1.340.000 số lần hiển thị biểu ngữ
53,6 (= 1.340.000 x 0,00004)
Tổng   104,6


Mục tiêu của Finteza:

  • Nghiên cứu khán giả và hiểu khách truy cập đến từ đâu, họ thực hiện những hành động nào và họ rời khỏi trang nào
  • Phân tích lưu lượng truy cập: tài nguyên của bạn có bao nhiêu bot, người gửi thư rác và tin tặc
  • Tính toán tốc độ tải và phát hiện các yếu tố cản trở hành động của người dùng
  • Xây dựng kênh chuyển đổi và xác định các giai đoạn thua lỗ
  • Thử nghiệm các tùy chọn trang khác nhau và so sánh chuyển đổi
  • Phân tích hiệu suất của cửa hàng trực tuyến của bạn: từ khối lượng bán hàng và mức độ phổ biến tiềm năng của hàng hóa đến lòng trung thành của khách hàng và lợi nhuận bị mất
  • Hiển thị quảng cáo trong trang web của bạn ngay cả với những người dùng đã bật trình chặn quảng cáo
  • Thiết lập nhắm mục tiêu lại và tăng doanh số bán hàng của bạn

Sử dụng phân tích Finteza nâng cao để tìm hiểu điều gì đang xảy ra trong trang web hoặc trong ứng dụng của bạn.


Thử dùng Finteza miễn phí