Η Finteza μεταβαίνει σε συνδρομή βάσει κατανάλωσης

Πηγές μάρκετινγκ

Ένας μοναδικός επισκέπτης είναι ο χρήστης του ιστότοπου ή της εφαρμογής σας που έχει δει τουλάχιστον μία σελίδα ή έχει πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια (Εκδήλωση) που έχει καταχωρίσει η Finteza. Οι παράμετροι του χρήστη (διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης, κ.λπ.) θα πρέπει να είναι μοναδικές - εάν ένας συγκεκριμένος συνδυασμός παραμέτρων έχει ήδη συναντηθεί στον μήνα αναφοράς, ο χρήστης δεν περιλαμβάνεται στα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, εάν κάποιος χρήστης επισκεφτεί τον ιστότοπό σας, πρώτα μέσω φορητού υπολογιστή και μετά μέσω τηλεφώνου, το σύστημα θεωρεί ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς (μοναδικούς) χρήστες. Μια εμφάνιση πανό μετράται εάν έχει φορτωθεί στη σελίδα που βλέπει ο χρήστης. Σε αυτήν την περίπτωση, η μοναδικότητα δεν έχει σημασία, καθώς ένα άτομο μπορεί να δει το ίδιο πανό πολλές φορές.

Η χρέωση είναι ενεργοποιημένη εάν όλα τα προγράμματα παρακολούθησης της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των 100,000 μοναδικών επισκεπτών ανά μήνα. Σε αυτήν την περίπτωση, το αναλυτικό σύστημα θα κοστίζει EUR 10 ανά 100,000 μοναδικούς επισκέπτες (EUR 0.0001 ανά μοναδικό επισκέπτη). Η χρέωση της μηχανής διαφήμισης είναι δομημένη με τον ίδιο τρόπο: εάν οι πόροι σας έχουν περισσότερες από 100,000 εμφανίσεις πανό συνολικά, η χρήση της μηχανής θα κοστίσει EUR 4 ανά 100,000 εμφανίσεις (EUR 0.00004 ανά εμφάνιση).

Εάν οι παράμετροι των έργων σας είναι χαμηλότεροι, η Finteza θα παραμείνει δωρεάν.

Πως δουλεύει:

  Παράμετροι όλων των έργων στη Finteza ανά μήνα
Ποσό συνδρομής
Αναλυτικό σύστημα
Λιγότεροι από 100,000 μοναδικοί χρήστες
Δωρεάν
  Περισσότεροι από 100,000 μοναδικοί χρήστες
EUR 10 ανά 100,000 μοναδικούς χρήστες
Διαφημιστική μηχανή
Λιγότερες από 100,000 εμφανίσεις πανό
Δωρεάν
  Περισσότερες από 100,000 εμφανίσεις πανό EUR 4 ανά 100,000 εμφανίσεις


Ας υποθέσουμε ότι 510,000 χρήστες επισκέφτηκαν τους ιστότοπούς σας ή τις εφαρμογές σας εξοπλισμένες με ιχνηλάτες Finteza μέσα σε ένα μήνα και διάφορα πανό εμφανίστηκαν 1,340,000 φορές. Ας υπολογίσουμε το κόστος συνδρομής.

  Μηνιαίες παράμετροι
Ποσό συνδρομής, EUR
Αναλυτικό σύστημα 510,000 μοναδικοί επισκέπτες
51 (= 510,000 x 0.0001)
Διαφημιστική μηχανή 1,340,000 εμφανίσεις πανό
53.6 (= 1,340,000 x 0.00004)
Σύνολο   104.6


Στόχοι της Finteza:

  • Μελετήστε το κοινό και κατανοήστε από πού προέρχονται οι επισκέπτες, ποιες ενέργειες κάνουν και από ποιες σελίδες φεύγουν
  • Αναλύστε την επισκεψιμότητα: πόσα bots, spammers και hackers διαθέτουν οι πόροι σας
  • Υπολογίστε την ταχύτητα φόρτωσης και εντοπίστε στοιχεία που εμποδίζουν τις ενέργειες του χρήστη
  • Δημιουργήστε μια διοχέτευση μετατροπής και εντοπίστε τα ζημιογόνα στάδια
  • Δοκιμάστε διαφορετικές επιλογές σελίδας και συγκρίνετε τις μετατροπές
  • Αναλύστε την απόδοση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος: από τους όγκους πωλήσεων και τη δυνητική δημοτικότητα των αγαθών μέχρι την πίστη των πελατών και τα χαμένα κέρδη
  • Εμφάνιση διαφημίσεων στον ιστότοπό σας ακόμη και σε χρήστες με ενεργοποιημένο πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων
  • Ρυθμίστε επαναστόχευση και αυξήστε τις πωλήσεις σας

Χρησιμοποιήστε προηγμένα αναλυτικά στοιχεία Finteza για να μάθετε τι συμβαίνει στον ιστότοπό σας ή στην εφαρμογή σας.


Δοκιμάστε τη Finteza δωρεάν