Τιμολόγηση

Η Finteza αποτελείται από δύο μέρη — την αναλυτική υπηρεσία και τη μηχανή διαφήμισης. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και να τα πληρώσετε μαζί ή χωριστά.

Αναλυτική υπηρεσία
10 EUR
ανά 100,000 μοναδικούς επισκέπτες
Εγγραφείτε
Οι πρώτοι 100,000 μοναδικοί επισκέπτες ανά μήνα είναι δωρεάν
  • Έλεγχος ποιότητας κυκλοφορίας
  • Μετρήστε την αποτελεσματικότητα
  • Αναλύστε το κοινό σας
Διαφημιστική μηχανή
4 EUR
ανά 100.000 εμφανίσεις ζώνης διαφημίσεων
Εγγραφείτε
Οι πρώτες 100,000 εμφανίσεις ανά μήνα είναι δωρεάν
  • Ξεκινήστε καμπάνιες
  • Δημιουργήστε πανό
  • Διαμόρφωση στόχευσης

Μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργούν τα σχέδια υπηρεσίας