Cách định cấu hình sự kiện trong Finteza?

Tài nguyên Marketing

Bất kỳ hành động nào của người dùng trên website hoặc ứng dụng đều có thể được theo dõi trong Finteza thông qua các sự kiện. Tạo các theo dõi cho các hoạt động bạn quan tâm và dán chúng vào vị trí chính xác trên website của bạn, nơi bạn muốn đăng ký sự kiện. Ví dụ, bạn có thể theo dõi nút chuyển đổi, như đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thư tin tức qua email, mở tài khoản Demo, tải về nền tảng giao dịch và nhiều hơn nữa. Sau đó, các sự kiện này có thể được sử dụng để phân tích các kênh chuyển đổi từng bước, phát hiện các điểm mất khách hàng tiềm năng và nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo.

How to configure events in Finteza?


Cách tạo sự kiện?

Trước tiên, đăng nhập Finteza. Sau đó đảm bảo rằng website có mã theo dõi Finteza. Nếu không, theo dõi sự kiện sẽ không hoạt động.

Tìm website của bạn trong phần menu cùng tên. Di con trỏ qua danh sách các sự kiện được theo dõi và nhấp vào liên kết xuất hiện:

Adding a new event to Finteza

Nêu rõ tên của sự kiện trong wizard và chọn loại theo dõi. Thẻ theo dõi trong HTML đăng ký sự kiện khi trang web, ở đó thẻ theo dõi được cài đặt, được tải. Ví dụ, bạn có thể đặt nó để mở biểu mẫu web. Tính năng theo dõi trong JavaScript được đặt trên một liên kết hoặc nút và được kích hoạt khi nhấp vào.

Specify the name of the event in the wizard and select the track type

Sao chép mã sự kiện được tạo.

Cách chèn mã sự kiện vào mã nguồn của trang web của bạn?

1. Gửi sự kiện khi điền biểu mẫu:

...
<form action="" method="get" "fz('track', 'Form+Order+Submit'); return true;">
    ...
</form>
...

2. Gửi sự kiện khi nhấp vào nút:

<form action="">
    ...
    <input type="button" "fz('track', 'Form+Order+Submit'); return true;" value="Order" />
</form>

3. Gửi sự kiện khi nhấp vào liên kết:

...
<a href="/account/open-demo" "fz('track', 'Open+Demo+Account'); return true;">Download</a>
...

4. Gửi sự kiện khi tải trang web:

<body>
...
<script type="text/javascript">
  fz("track","Page+Order+Load");
</script>
...
</body>

Sự kiện mới xuất hiện trong Finteza sau lần kích hoạt đầu tiên — nhấn nút hoặc mở trang web có tính năng theo dõi. Để kiểm tra tính năng theo dõi, bạn nên tự mình thực hiện hành động kiểm tra — kết quả sẽ xuất hiện trong Finteza ngay lập tức. Tìm danh sách các sự kiện được theo dõi với số liệu thống kê ngắn gọn dưới tên website:

The list of tracked events with brief statistics can be found under the website name

Nhấp vào tên sự kiện cung cấp báo cáo chi tiết. Sử dụng menu ở bên trái của bảng điều khiển để chuyển giữa các mục báo cáo:

Detailed event report

Cách xây dựng kênh chuyển đổi dựa trên sự kiện?

Mở tiểu mục Kênh trong báo cáo website. Nhấp vào nút "Thêm mục tiêu" màu xanh lá và nhấp vào sự kiện cần thiết trong thẻ Sự kiện. Sau đó nhấp vào Lưu.

Press the green "Add goal" button and click on the necessary event in the Events tab to create a funnel

Finteza sẽ xây dựng giai đoạn đầu tiên của kênh. Thêm các sự kiện còn lại theo cùng cách.

The first stage of the funnel with the selected event

Các chi tiết về phân tích kênh sẽ được tiết lộ trong bài viết riêng.

Đăng nhập Finteza và thiết lập theo dõi sự kiện trong website của bạn.