ปรับแต่งเหตุการณ์ใน Finteza อย่างไร?

แหล่งข้อมูลการตลาด

การกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นสามารถถูกติดตามใน Finteza ผ่านทางเหตุการณ์ สร้างการติดตามกิจกรรมที่คุณสนใจและวางมันในเว็บไซต์ที่ซึ่งคุณต้องการบันทึกเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น คุณติดตามปุ่มคอนเวอร์ชั่น เช่น การลงทะเบียนบัญชี การสมัครอีเมล์ข่าว การเปิดบัญชีทดลอง การดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรด และอื่นๆ ภายหลัง เหตุการณ์เหล่านี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ funnel คอนเวอร์ชั่นทีละขั้น การค้นหาจุดที่สูญเสียลูกค้า และการกำหนดเป้าหมายแคมเปญโฆษณา

ปรับแต่งเหตุการณ์ใน Finteza อย่างไร?


สร้างเหตุการณ์อย่างไร?

อันดับแรก ลงชื่อเข้าใช้ Finteza แล้วทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์มีโค้ดการติดตามของ Finteza มิฉะนั้นการติดตามเหตุการณ์จะไม่ทำงาน

ค้นหาเว็บไซต์ของคุณในส่วนเมนูในชื่อเดียวกัน เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนรายชื่อของเหตุการณ์ที่ติดตามและคลิกบนลิงก์ที่ปรากฏ:

เพิ่มเหตุการณ์ใหม่ไปยัง Finteza

ระบุชื่อของเหตุการณ์ใน wizard และเลือกประเภทการติดตาม การติดตาม HTML บันทึกเหตุการณ์เมื่อหน้าเว็บที่ติดตั้งการติดตามถูกโหลด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งมันสำหรับการเปิดแบบฟอร์มของเว็บ การติดตาม JavaScript track ถูกตั้งบนลิงก์หรือปุ่มและจะเริ่มทำงานเมื่อมันถูกคลิก

ระบุชื่อของเหตุการณ์ใน wizard และเลือกประเภทการติดตาม

คัดลอกโค้ดของเหตุการณ์ที่ถูกสร้าง

แทรกโค้ดเหตุการณ์ไปยังซอร์สโค้ดของหน้าเว็บของคุณอย่างไร?

1. ส่งเหตุการณ์เมื่อกรอกแบบฟอร์ม:

...
<form action="" method="get" "fz('track', 'Form+Order+Submit'); return true;">
    ...
</form>
...

2. ส่งเหตุการณ์เมื่อคลิกปุ่ม:

<form action="">
    ...
    <input type="button" "fz('track', 'Form+Order+Submit'); return true;" value="Order" />
</form>

3. ส่งเหตุการณ์เมื่อคลิกลิงก์:

...
<a href="/account/open-demo" "fz('track', 'Open+Demo+Account'); return true;">Download</a>
...

4. ส่งเหตุการณ์เมื่อโหลดหน้าเว็บ:

<body>
...
<script type="text/javascript">
  fz("track","Page+Order+Load");
</script>
...
</body>

เหตุการณ์ใหม่ปรากฏใน Finteza หลังจากเริ่มทำงานครั้งแรก — การกดปุ่มหรือเปิดหน้าเว็บที่มีการติดตาม เพื่อตรวจสอบการติดตาม แนะนำให้ทำการทดสอบการกระทำด้วยตัวคุณเอง — ผลลัพธ์ควรปรากฏใน Finteza ทันที ค้นหารายชื่อของเหตุการณ์ที่ติดตามพร้อมสถิติโดยย่อใต้ชื่อเว็บไซต์:

รายชื่อของเหตุการณ์ที่ติดตามพร้อมสถิติโดยย่อสามารถพบได้ใต้ชื่อเว็บไซต์

การคลิกบนชื่อเหตุการณ์แสดงรายงานอย่างละเอียด ใช้เมนูบนด้านซ้ายของแผงควบคุมเพื่อสลับระหว่างรายการของรายงาน:

รายงานเหตุการณ์อย่างละเอียด

สร้าง funnel คอนเวอร์ชั่นตามเหตุการณ์อย่างไร?

เปิดส่วนย่อย Funnel ในรายงานของเว็บไซต์ คลิกปุ่ม "เพิ่มเป้าหมาย" สีเขียว และคลิกบนเหตุการณ์ที่จำเป็นในแท็บ เหตุการณ์ แล้วคลิก บันทึก

กดปุ่ม "เพิ่มเป้าหมาย" สีเขียวและคลิกบนเหตุการณ์ที่จำเป็นในแท็บ เหตุการณ์ เพื่อสร้าง funnel

Finteza จะสร้างขั้นแรกของ funnel เพิ่มเหตุการณ์ที่เหลือในวิธีเดียวกัน

ขั้นแรกของ funnel พร้อมเหตุการณ์ที่เลือก

รายละเอียดของการวิเคราะห์ funnel จะแสดงในบทความแยก

ลงชื่อเข้าใช้ Finteza และตั้งการติดตามเหตุการณ์ในเว็บไซต์ของคุณ