Cách định cấu hình phân tích website trong Finteza?

Tài nguyên Marketing

Để bắt đầu phân tích lưu lượng truy cập và chuyển đổi website, hãy tạo tài khoản trong hệ thống và thêm mã Finteza vào trang của bạn. Việc này có thể dễ dàng thực hiện chỉ trong vài phút. Phần Tích hợp có hướng dẫn về kết nối hệ thống với các trang web dựa trên CMS phổ biến nhất. Plugin Finteza bản địa sẵn có cho WordPress, Drupal, Joomla! và các hệ thống khác. Bài viết này mô tả một phương thức kết nối phổ quát, có thể được sử dụng để tích hợp với bất kỳ website nào dựa trên bất kỳ CMS nào.

How to configure website analytics in Finteza?

  1. Đăng nhập Finteza.
  2. Trang web mà bạn đã chỉ định trong quá trình đăng ký sẽ được tự động thêm vào phần Trang web.

    The site specified during registration is automatically added in Finteza

    Bạn nên thêm mã Finteza vào trang web và hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu thu thập số liệu thống kê có liên quan.
  3. Điều hướng đến phần Cài đặt. Sao chép mã HTML được tạo tự động và dán mã bên trong thẻ <head> của trang web của bạn. Đảm bảo chọn tùy chọn HTML cho trang web của bạn. Tùy chọn Facebook IA sẽ được giải thích trong bài viết tiếp theo.

    Open the site settings and copy the generated Finteza code

Bây giờ Finteza được kết nối với trang web của bạn. Ngay khi người dùng tiếp theo truy cập trang web của bạn, thông tin phù hợp sẽ được phản ánh ngay lập tức trong hệ thống.

Nếu bạn muốn thêm trang web hoặc ứng dụng di động, hãy điều hướng đến menu Trang web và nhấp vào "Trang web mới":

How to register and additional website in Finteza and set up analytics for it

Điền vào trường biểu mẫu. Vui lòng thể hiện sự cẩn thận trong trường cuối cùng: tại đây, bạn có thể chỉ định danh sách Nhãn trắng được phân tách bằng dấu phẩy để phù hợp với khách truy cập website là bắt buộc. Ngoài ra, bạn có thể để trống trường này. Nhấp vào "Lưu và nhận mã theo dõi", sau đó điền vào biểu mẫu và chèn mã HTML được tạo vào thẻ <head> của trang web của bạn.

Fill in all the form fields to add a site to the system

Đăng nhập Finteza và phân tích đối tượng trang web của bạn theo thời gian thực!

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ