ادغامHTTP Report APIکلید توسعه دهنده

نحوه دریافت کلید توسعه دهنده برای درخواست ها

HTTP Report API is RESTful API. سرور Finteza وضعیت اتصال مشتری را ذخیره نمی کند. این بدان معنی است که مشتری باید هر بار ارسال درخواست داده های مجوز ارسال کند. از کلید توسعه دهنده به عنوان داده های مجوز در اینجا استفاده می شود.

برای به دست آوردن کلید ، نمایه خود را در پنل Finteza باز کنید:

به دست آوردن کلید توسعه دهنده

کلید را از قسمت "کلید API" کپی کرده و هنگام ارسال درخواست ها از آن استفاده کنید.

کلید توسعه دهنده خود را با کسی به اشتراک نگذارید.