Điểm vào và điểm thoát: những trang cuối cùng được xem bởi khách truy cập đã rời khỏi?

Tài nguyên Marketing

Là một phần trong sự cải tiến Finteza không ngừng, hai phần mời đã được thêm vào trong báo cáo Trang. "Vào" hiển thị các điểm vào chính đó là những trang đầu tiên được nhìn thấy bởi khách truy cập trang web. Mỗi điểm cung cấp các ước tính chi tiết, chẳng hạn như lượt truy cập, phiên làm việc, tỷ lệ thoát, độ sâu trang và thời lượng phiên trung bình tính bằng giây:

"Entries" enables the analysis of first pages seen by the users

Phần "Thoát" hiển thị nơi các phiên làm việc đã được hoàn thành. Ngoài các trang, bạn có thể phân tích những liên kết bên ngoài được nhấp bởi người dùng đã rời đi:

The External Links tab features external links published in your site, which users click to leave

Cách sử dụng báo cáo? Số liệu mới sẽ giúp bạn phát hiện các trang mà khách truy cập mất hứng thú và tối ưu hóa các liên kết của bạn hoặc nội dung của bạn theo đó. Bạn cũng có thể theo dõi hành động của khách hàng tiềm năng, những người truy cập trang đích của bạn: chỉ cần nhấp vào URL phù hợp trong phần "Vào" để lọc dữ liệu báo cáo và phân tích hành vi của đối tượng cụ thể này theo các sự kiện được thực hiện, chuyển đổi và thoát trang.

Theo dõi blog để biết thêm thông báo: kênh được cập nhật, nhắm mục tiêu lại dựa trên sự kiện và các tính năng mới khác sẽ sớm được thêm vào. Đăng ký ngay và thêm mã Finteza trong trang web của bạn!

Tạo tài khoản