Σημεία εισόδου και εξόδου: ποιες είναι οι τελευταίες σελίδες που βλέπουν οι επισκέπτες που φεύγουν;

Πηγές μάρκετινγκ

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης βελτίωσης της Finteza, προστέθηκαν δύο νέες ενότητες στην αναφορά Σελίδες. Η ενότητα «Είσοδοι» δείχνει τα κύρια σημεία εισόδου, τα οποία είναι οι πρώτες σελίδες που βλέπουν οι επισκέπτες του ιστοτόπου. Κάθε σημείο παρέχει λεπτομερείς εκτιμήσεις, όπως επισκέψεις, συνεδρίες, ποσοστά εγκατάλειψης, βάθος σελίδας και μέση διάρκεια συνεδρίας σε δευτερόλεπτα:

Η ενότητα «Είσοδοι» επιτρέπει την ανάλυση των πρώτων σελίδων που βλέπουν οι χρήστες

Η ενότητα «Έξοδοι» δείχνει πού εχουν ολοκληρωθεί οι συνεδρίες. Εκτός από τις σελίδες, μπορείτε να αναλύσετε σε ποιους εξωτερικούς συνδέσμους πάτησαν οι χρήστες που αποχώρησαν:

Η καρτέλα Εξωτερικοί σύνδεσμοι παρουσιάζει εξωτερικούς συνδέσμους που δημοσιεύονται στον ιστότοπό σας, στους οποίους πατούν οι χρήστες για να φύγουν

Πώς να χρησιμοποιείτε τις αναφορές Οι νέες μετρήσεις θα σας βοηθήσουν να ανιχνεύσετε τις σελίδες για τις οποίες οι επισκέπτες χάνουν το ενδιαφέρον τους και να βελτιστοποιήσετε τους συνδέσμους ή το περιεχόμενό σας αναλόγως. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις ενέργειες των υποψήφιων πελατών που επισκέπτονται τη σελίδα προορισμού σας: απλά πατήστε στην κατάλληλη διεύθυνση URL στην ενότητα «Είσοδοι» για να φιλτράρετε την αναφορά δεδομένων και να αναλύσετε τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου κοινού όσον αφορά συμβάντα, μετατροπές και σελίδες εξόδου.

Ακολουθήστε το blog για περαιτέρω ανακοινώσεις: σύντομα θα προστεθούν αναβαθμισμένες διοχετεύσεις, επαναστόχευση βάσει συμβάντων και άλλα νέα χαρακτηριστικά. Εγγραφείτε τώρα και προσθέστε τον κώδικα της Finteza στον ιστότοπό σας!

Δημιουργήστε λογαριασμό