Định dạng biểu ngữ di động mới và cửa sổ xem trước cập nhật

Tài nguyên Marketing

Các cải tiến mới nhất của Finteza liên quan đến các hoạt động với quảng cáo thích ứng. Giờ đây, hệ thống cho phép tạo các biểu ngữ tiêu đề di động là quảng cáo gốc có CTR cao. Những quảng cáo như vậy được đặt phía trên mẫu trang web và không cản trở trải nghiệm duyệt nội dung. Độ cao của các khối tiêu đề được cố định, trong khi chiều rộng được tự động điều chỉnh theo màn hình thiết bị.

New mobile banner format and updated preview window

Biểu ngữ tiêu đề có thể được tạo tương tự như khối thích ứng , nhưng chúng có các yêu cầu về kích thước hình ảnh và độ dài văn bản khác nhau. Nêu rõ tên quảng cáo của bạn và chọn loại Tiêu đề. Tải biểu tượng hình vuông lên tới 192*192 pixel, và thêm văn bản và nút CTA. Kiểm tra kết quả trong cửa sổ xem trước, hiển thị hình ảnh hiển thị biểu ngữ trên điện thoại thông minh khác nhau, cũng như hướng dọc và ngang:

Finteza features the possibility to create mobile header banners

Tính năng mới khác là cửa sổ xem trước được cập nhật. Tất cả các định dạng biểu ngữ trên máy tính để bàn được hỗ trợ được sắp xếp thuận tiện trong một màn hình, trong khi quảng cáo trên thiết bị di động được hiển thị theo các bố cục thiết bị khác nhau, với các đặc điểm kích thước và hướng màn hình khác nhau:

The updated responsive banner preview window

Hơn nữa, các biểu ngữ thích ứng hiện được cung cấp với màu khung có thể điều chỉnh. Bạn có thể đặt màu mong muốn thông qua mã hoặc bảng màu RGB. Với tất cả tùy chọn mới này, biểu ngữ quảng cáo có thể được thêm liền mạch vào bất kỳ thiết kế website nào.

Quản lý quảng cáo trong trang web của bạn sử dụng Finteza — việc tạo ra các biểu ngữ hiệu quả cao chưa bao giờ dễ dàng hơn!