Nový formát mobilního banneru a aktualizované okno náhledu

Marketingové Zdroje

Nejnovější vylepšení Finteza se týkají operací s adaptivními reklamami. Systém nyní umožňuje vytváření bannerů mobilních záhlaví, které jsou nativními reklamami s vysokou CTR. Tyto reklamy jsou umístěny nad šablonou webu a nebrání procházení obsahu. Výška bloků záhlaví je pevná, zatímco šířka je automaticky přizpůsobena obrazovce zařízení.

Nový formát mobilního banneru a aktualizované okno náhledu

Bannery záhlaví mohou být vytvořeny podobně jako adaptivní bloky, ale mají odlišné požadavky na velikost obrázku a délku textu. Zadejte název reklamy a vyberte typ záhlaví. Načtěte čtvercovou ikonu až 192 * 192 pixelů, přidejte text a tlačítko CTA. Zkontrolujte výsledek v okně náhledu, které vizualizuje zobrazení banneru na různých smartphonech, jakož i na výšku a na šířku:

Finteza nabízí možnost vytváření bannerů pro mobilní záhlaví

Další novou funkcí je aktualizované okno náhledu. Všechny podporované formáty bannerů na ploše jsou vhodně uspořádány na jedné obrazovce, zatímco mobilní reklamy jsou vizualizovány v různých rozloženích zařízení, s různými velikostmi obrazovky a charakteristikami orientace:

Aktualizované okno náhledu responzivního banneru

Dále jsou nyní k dispozici responzivní bannery s nastavitelnou barvou rámu. Požadovanou barvu můžete nastavit pomocí kódu RGB nebo palety. Se všemi těmito novými možnostmi lze reklamní banner bez problémů přidat do jakéhokoli designu webových stránek.

Spravujte reklamy na svém webu pomocí Fintezy - vytváření vysoce účinných bannerů nebylo nikdy snazší!