Nhắm mục tiêu lại được thêm vào nền tảng phân tích quảng cáo Finteza

Tài nguyên Marketing

Các chiến dịch quảng cáo trong Finteza hiện phù hợp với tùy chọn nhắm mục tiêu lại, cho phép hiển thị quảng cáo được tối ưu hóa cho người dùng đã truy cập trang web trước đó và thực hiện bất kỳ loại hành động nào. Ví dụ, họ đã xem các trang cụ thể hoặc họ đã đặt mua sản phẩm.

Tập trung vào các khách hàng quan tâm với tùy chọn nhắm mục tiêu lại của Finteza. Tăng cơ hội thu hút đối tượng thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Theo ông Khalid Saleh, tác giả của "Tối ưu hóa Chuyển đổi: Nghệ thuật và Khoa học Chuyển đổi Khách truy cập thành Khách hàng", tỷ lệ chuyển đổi lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu lại cao hơn tới 70% so với các lượt truy cập mới.

Cách đưa khách truy cập mục tiêu trở lại và chuyển đổi họ thành người mua?

  1. Nếu bạn đã đăng ký sự kiện theo dõi mong muốn trong Finteza, hãy mở thẻ Sự kiện, chọn hành động nhắm mục tiêu lại và nhấp vào nút 'Nhắm mục tiêu lại'. Bạn có thể nhắm mục tiêu lại một ứng dụng di động hoặc tải về dùng thử, đăng ký từ việc điền, đọc một bài báo được xuất bản một nửa hoặc bất kỳ sự kiện nào khác.

    Adding the 'Retargeting' status to an existing event

  2. Ngoài ra, các sự kiện nhắm mục tiêu lại có thể được tạo dựa trên số liệu thống kê khách truy cập theo phần 'Trang'.

    Adding the 'Retargeting' status to a page visit

  3. Bước tiếp theo là khởi chạy chiến dịch nhắm mục tiêu lại. Điều hướng đến thẻ 'Chiến dịch quảng cáo' và nhấp 'Chiến dịch mới' ở góc trên bên phải. Nêu rõ sự kiện nhắm mục tiêu lại trong thông số để hiển thị quảng cáo, chỉ cho đối tượng được nhắm mục tiêu cao.

    Creating a campaign with the retargeting option

Danh sách tất cả sự kiện nhắm mục tiêu lại sẵn có trong phần 'Nhắm mục tiêu lại' của cài đặt trang web:

The Retargeting tab in the Settings page

Do đó, bạn sẽ có thể thuyết phục khách truy cập trang web mua hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ đã xem: Các tùy chọn nhắm mục tiêu lại của Finteza sẽ giúp bạn khuyến khích người mua tiềm năng hoàn thành hành động chuyển đổi. Nhắm mục tiêu lại các chiến dịch quảng cáo có thể tăng đáng kể tỷ lệ khách truy cập quay lại và cuối cùng có thể tăng ROI.

Sử dụng các khả năng nhắm mục tiêu lại của Finteza và tăng tỷ lệ chuyển đổi quảng cáo trên trang web của bạn!