ادغامافزونه های CMSGoDaddy

ادغام با یک سایت GoDaddy

Finteza مجموعه اطلاعات آماری را برای وب سایتهای ایجاد شده براساس GoDaddy شامل نمای صفحه ، بازدیدکنندگان منحصر به فرد ، مناطق ، جلسات و کیفیت ترافیک امکان پذیر می کند.

  1. سایت خود را در صفحه Finteza باز کنید. به بخش تنظیمات بروید و کد JavaScript را کپی کنید.

کد Finteza را برای سایت خود کپی کنید

  1. با استفاده از حساب GoDaddy خود وارد سیستم شوید.
  2. از صفحه کنترل سایت خود ، به صفحات بروید ، صفحه را انتخاب کنید و روی "افزودن بخش" کلیک کنید.

برای افزودن کد Finteza ، صفحه ای را انتخاب کنید

  1. HTML را انتخاب کنید و روی افزودن کلیک کنید.
  2. کد Finteza را در قسمت Custom Code قرار دهید. قسمت Forced Height را روی 0 تنظیم کنید تا بلوک جدید قابل مشاهده نباشد.

کد Finteza را در قسمت Custom Code قرار دهید

  1. انجام شد کلیک کنید کد به صفحه انتخاب شده اضافه می شود و Finteza شروع به ردیابی فعالیت بازدید کنندگان می کند.
  2. برای به دست آوردن آمار کامل بازدید کنندگان ، تمام صفحات سایت خود را دنبال کنید.
  3. برای اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل داده ها به بخش "تجزیه و تحلیل" مراجعه کنید.