Plugin miễn phí để tích hợp phân tích trang web Finteza với các website Joomla

Tài nguyên Marketing

Ba tuần sau khi ra mắt bản mở rộng cho Drupal, chúng tôi đã phát hành tích hợp Joomla. Nền tảng phân tích web với báo cáo theo thời gian thực giờ đây có thể tải về từ website của ba CMS phổ biến nhất — WordPress, DrupalJoomla.

Sau khi cài đặt mô-đun, bất kỳ nhà quản lý web nào cũng có thể tiến hành phân tích toàn diện người dùng, để tự động kiểm tra chất lượng nhấp liên kết, để đánh giá hiệu quả lưu lượng truy cập và theo dõi chuyển đổi. Khách truy cập website; sử dụng thời gian tài nguyên; trang web được duyệt cuối cùng; chủ đề được quan tâm nhất; — Finteza cho phép hình thành một bức chân dung đối tượng đầy đủ, cùng với việc phát hiện bot và đánh giá lượt truy cập đáng ngờ. Giải pháp kết hợp các công cụ phân tích và tiếp thị nhằm nghiên cứu hành vi người dùng, tối ưu hóa chuyển đổi và quản lý quảng cáo hiệu quả.

The free plugin for Finteza web analytics integration with Joomla websites

Bạn có website trên Joomla và muốn ngoại suy phân tích chi tiết miễn phí không?

  1. Tải về plugin từ danh sách các phần mở rộng chính thức.
  2. Cài đặt mô-đun đã tải xuống trong bảng điều khiển của website của bạn và duyệt đến các cài đặt từ cấu hình hệ thống.
  3. Đăng ký tài khoản trong Finteza và lưu ID website đã tạo.

  4. Register an account in Finteza and save the generated website ID

  5. Bạn đã chuẩn bị đầy đủ. Finteza hiện nhận được số liệu thống kê đầy đủ cho tài nguyên của bạn.

Cài đặt plugin và nhận dữ liệu đầy đủ về người dùng của bạn mà không có độ trễ và không lấy mẫu.

Tải về Finteza cho Joomla