Το δωρεάν πρόσθετο για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας ανάλυσης κίνησης ιστοσελίδας της Finteza με ιστοσελίδες Joomla

Πηγές μάρκετινγκ

Τρεις εβδομάδες μετά την παρουσίαση της επέκτασης για Drupal, κυκλοφορήσαμε την ενσωμάτωση με Joomla. Μπορείτε πλέον να κατεβάσετε την πλατφόρμα ανάλυσης κίνησης ιστοσελίδας με αναφορές σε πραγματικό χρόνο, από τις ιστοσελίδες των τριών δημοφιλέστερων συστημάτων CMS - WordPress, Drupal και Joomla.

Μετά την εγκατάσταση του πρόσθετου, οποιοδήποτε webmaster θα είναι σε θέση να διεξάγει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των χρηστών, να ελέγχει αυτόματα την ποιότητα των κλικ σε συνδέσμους, να αξιολογεί την αποδοτικότητα της επισκεψιμότητας και να παρακολουθεί τις μετατροπές. Επισκέπετες ιστοτόπου, χρόνος χρήσης πόρων, η τελευταία σελίδα περιήγησης, θέματα μείζονος ενδιαφέροντος - Η Finteza επιτρέπει τον σχηματισμό ενός πλήρους πορτρέτου του κοινού, παράλληλα με την ανίχνευση bots και την αξιολόγηση αμφισβητήσιμων επισκέψεων. Η λύση συνδυάζει αναλυτικά εργαλεία και εργαλεία μάρκετινγκ που αποσκοπούν στη μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών, τη βελτιστοποίηση της μετατροπής και την αποτελεσματική διαχείριση των διαφημίσεων.

Το δωρεάν πρόσθετο για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας ανάλυσης κίνησης ιστοσελίδας της Finteza με ιστοσελίδες Joomla

Έχετε μια ιστοσελίδα σε Joomla και θέλετε να εξάγετε λεπτομερείς αναλύσεις δωρεάν;

  1. Κατεβάστε το πρόσθετο από τη λίστα των επίσημων επεκτάσεων.
  2. Εγκαταστήστε το πρόσθετο που κατεβάσατε στον πίνακα ελέγχου της ιστοσελίδας σας και περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις από τη διαμόρφωση συστήματος.
  3. Ανοίξτε λογαριασμό στη Finteza και αποθηκεύστε το παραγόμενο αναγνωριστικό ιστοσελίδας.

  4. Ανοίξτε λογαριασμό στη Finteza και αποθηκεύστε το παραγόμενο αναγνωριστικό ιστοσελίδας

  5. Είστε έτοιμοι. Η Finteza λαμβάνει τώρα πλήρη στατιστικά στοιχεία για τον πόρο σας.

Εγκαταστήστε το πρόσθετο και να λάβετε πλήρη δεδομένα για τους χρήστες σας χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς δειγματοληψία.

Λήψη Finteza για Joomla