Các kênh được cập nhật trong Finteza để tăng hiệu quả trong phân tích chuyển đổi

Tài nguyên Marketing

Một trong những tính năng mới chính là tình trạng khả dụng của các số liệu chi tiết, cho phép đánh giá lượt xem, lượt truy cập và các sự kiện được kích hoạt ở mỗi giai đoạn kênh. Hơn nữa, các kênh được tạo bây giờ có thể được lưu để phân tích bổ sung. Không cần phải cấu hình lại mỗi bước một lần nữa — chỉ cần điều hướng đến "Kênh của tôi" và khôi phục toàn bộ quy trình chuyển đổi khách hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Đây là một lựa chọn tiết kiệm thời gian cho phân tích hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và marketing hàng ngày.

Updated funnels in Finteza for increased efficiency in conversion analysis

Các tính năng chức năng kênh được cập nhật đã cải thiện khả năng sử dụng và giao diện, bao gồm việc trình bày dữ liệu mất chuyển đổi trong các sơ đồ riêng biệt. Các tùy chọn mới được thêm cho phép dễ dàng thêm hoặc xóa các giai đoạn kênh. Ngoài ra, biểu đồ sẽ sớm được thay thế bằng mô hình 3D được mã hóa màu.

Đăng ký Finteza và phân tích chuyển đổi: quá trình đã trở nên hiệu quả và thuận tiện hơn với các kênh mới!