Επικαιροποιημένες διοχετεύσεις στη Finteza για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ανάλυση μετατροπής

Πηγές μάρκετινγκ

Ένα από τα κύρια νέα χαρακτηριστικά είναι η διαθεσιμότητα λεπτομερών μετρήσεων, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση των προβολών, των επισκέψεων και των προκαλούμενων συμβάντων σε κάθε στάδιο της διοχέτευσης. Επιπλέον, οι δημιουργούμενες διοχετεύσεις μπορούν πλέον να αποθηκευτούν για πρόσθετη ανάλυση. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε από την αρχή κάθε βήμα - απλά μεταβείτε στην ενότητα «Οι διοχετεύσεις μου» και επαναφέρετε ολόκληρη τη διαδικασία μετατροπής πελατών με ένα μόνο κλικ. Πρόκειται για μια επιλογή εξοικονόμησης χρόνου για την καθημερινή ανάλυση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής και προωθητικής καμπάνιας.

Επικαιροποιημένες διοχετεύσεις στη Finteza για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ανάλυση μετατροπής

Η αναβαθμισμένη λειτουργικότητα διοχέτευσης διαθέτει βελτιωμένη χρηστικότητα και εμφάνιση, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των δεδομένων απώλειας μετατροπής σε ξεχωριστά διαγράμματα. Οι νέες επιλογές επιτρέπουν την προσθήκη ή τη διαγραφή σταδίων διοχέτευσης με ευκολία. Επιπλέον, το ιστόγραμμα θα αντικατασταθεί σύντομα με ένα 3D μοντέλο χρωματικής κωδικοποίησης.

Εγγραφείτε στη Finteza και αναλύστε μετατροπές: η διαδικασία έχει γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική και εύκολη με τις νέες διοχετεύσεις!