Tài nguyên Marketing

Cách định cấu hình sự kiện trong Finteza?

Bất kỳ hành động nào của người dùng trên website hoặc ứng dụng đều có thể được theo dõi trong Finteza thông qua các sự kiện. Tạo các theo dõi cho các hoạt động bạn quan tâm và dán chúng vào vị trí chính xác trên website của bạn, nơi bạn muốn đăng ký sự kiện. Ví dụ, bạn có thể theo dõi nút chuyển đổi, như đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thư tin tức qua email, mở tài khoản Demo, tải về nền tảng giao dịch và nhiều hơn nữa. Sau đó, các sự kiện này có thể được sử dụng để phân tích các kênh chuyển đổi từng bước, phát hiện các điểm mất khách hàng tiềm năng và nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo.

Cách định cấu hình sự kiện trong Finteza?

12tiếp theo