Tài nguyên Marketing

Cách tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo trong Finteza

Finteza là công cụ mạnh mẽ tiên tiến có thể giúp bạn tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình. Đăng nhập hệ thống và khởi chạy chiến dịch toàn diện trên các tài nguyên sẵn có mong muốn, bao gồm website, ứng dụng di động và chương trình phần mềm.

Cách tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo trong Finteza

12tiếp theo

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: