Tài nguyên Marketing

Cách định cấu hình sự kiện trong Finteza?

Bất kỳ hành động nào của người dùng trên website hoặc ứng dụng đều có thể được theo dõi trong Finteza thông qua các sự kiện. Tạo các theo dõi cho các hoạt động bạn quan tâm và dán chúng vào vị trí chính xác trên website của bạn, nơi bạn muốn đăng ký sự kiện. Ví dụ, bạn có thể theo dõi nút chuyển đổi, như đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thư tin tức qua email, mở tài khoản Demo, tải về nền tảng giao dịch và nhiều hơn nữa. Sau đó, các sự kiện này có thể được sử dụng để phân tích các kênh chuyển đổi từng bước, phát hiện các điểm mất khách hàng tiềm năng và nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo.

Cách định cấu hình sự kiện trong Finteza?

Cách tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo trong Finteza

Finteza là công cụ mạnh mẽ tiên tiến có thể giúp bạn tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình. Đăng nhập hệ thống và khởi chạy chiến dịch toàn diện trên các tài nguyên sẵn có mong muốn, bao gồm website, ứng dụng di động và chương trình phần mềm.

Cách tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo trong Finteza

12tiếp theo

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: