Nhận phân tích web toàn diện

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ

  • Đánh giá chất lượng lưu lượng và các công cụ phát hiện bot
  • Phân tích từ đầu đến cuối: tìm hiểu ROI thực tế của bạn
  • Kênh chuyển đổi chi tiết
  • Cơ sở dữ liệu ẩn danh của khách truy cập và các hành động liên quan
  • Phân tích website: tốt hơn các giải pháp hiện có khác
  • Cung cấp dữ liệu thời gian thực mà không bị chậm trễ
  • Chỉ dữ liệu không được lấy mẫu chính xác
  • Dịch vụ quảng cáo tích hợp

Làm gì sau khi đăng ký?

Một liên kết kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định. Nhấp vào liên kết để xác nhận tài khoản của bạn và bắt đầu sử dụng Finteza.