Πώς να παραμετροποιήσετε τις αναλύσεις ιστoσελίδας στη Finteza

Πηγές μάρκετινγκ

Για να ξεκινήσετε την ανάλυση επισκεψιμότητας και μετατροπών ιστοσελίδας, δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο σύστημα και προσθέστε τον κώδικα Finteza στον ιστοσελίδα σας. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα σε λίγα λεπτά. Η ενότητα Ενσωμάτωση διαθέτει οδηγούς για τη σύνδεση του συστήματος με ιστοσελίδες που βασίζονται στα πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Οι εγγενείς επεκτάσεις της Finteza είναι διαθέσιμες για WordPress, Drupal, Joomla! και άλλα συστήματα. Αυτό το άρθρο περιγράφει μια καθολική μέθοδο σύνδεσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα που βασίζεται σε οποιοδήποτε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS).

Πώς να παραμετροποιήσετε τις αναλύσεις ιστoσελίδας στη Finteza

  1. Συνδεθείτε στη Finteza.
  2. Ο ιστότοπος που καθορίσατε κατά την εγγραφή θα προστεθεί αυτόματα στην ενότητα Ιστότοποι.

    Ο ιστότοπος που καθορίζεται κατά την εγγραφή προστίθεται αυτόματα στη Finteza

    Θα πρέπει να προσθέσετε τον κώδικα Finteza στον ιστότοπο και το σύστημα θα ξεκινήσει αμέσως τη συλλογή των σχετικών στατιστικών στοιχείων.
  3. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις. Αντιγράψτε τον αυτόματα παραγόμενο κώδικα HTML και επικολλήστε τον μέσα στις ετικέτες <head> του ιστοτόπου σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την επιλογή HTML για τον ιστότοπό σας. Θα εξηγήσουμε την επιλογή Facebook IA στο επόμενο άρθρο.

    Ανοίξτε τις ρυθμίσεις ιστοτόπου και αντιγράψτε τον παραγόμενο κώδικα της Finteza

Τώρα η Finteza είναι συνδεμένη με τον ιστότοπό σας. Μόλις ο επόμενος χρήστης επισκεπτεί τον ιστότοπό σας, οι κατάλληλες πληροφορίες θα αντικατοπτρίζονται άμεσα στο σύστημα.

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερους ιστοτόπους ή εφαρμογές για κινητά, μεταβείτε στο μενού Ιστότοποι και πατήστε στην ένδειξη «Νέος ιστότοπος»:

Πώς να κάνετε εγγραφή πρόσθετου ιστότοπου στη Finteza και να ρυθμίσετε αναλύσεις για αυτόν

Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας. Παρακαλώ δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο τελευταίο πεδίο: εδώ μπορείτε να καθορίσετε μία λίστα με τις ιδιωτικές ετικέτες σας, διαχωρισμένες με κόμμα, για τις οποίες απαιτείται αντιστοίχιση με τους επισκέπτες του ιστοτόπου. Εναλλακτικά, μπορείτε να αφήσετε αυτό το πεδίο κενό. Πατήστε «Αποθήκευση και λήψη κώδικα παρακολούθησης» μετά τη συμπλήρωση της φόρμας και εισάγετε τον παραγόμενο κώδικα HTML στις ετικέτες <head> του ιστοτόπου σας.

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας για να προσθέσετε έναν ιστότοπο στο σύστημα

Συνδεθείτε στη Finteza και αναλύστε το κοινό του ιστοτόπου σας σε πραγματικό χρόνο!

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης