Finteza มีรายละเอียดของคุณภาพทราฟฟิกแล้ว

แหล่งข้อมูลการตลาด

บริการการวิเคราะห์การโฆษณามีส่วนใหม่ ซึ่งนำเสนอประเภทของทราฟฟิกที่เข้ามา ข้อมูลถูกจัดกลุ่มตามสีเพื่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์:

  • สีเขียวแสดงทราฟฟิกจริง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้งานจริง
  • สีเหลืองแสดงการเข้าชมผ่านเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี, VPN, เบราว์เซอร์ Tor ฯลฯ
  • สีแดงบอกทราฟฟิกที่ไม่ต้องการ นั่นคือ การเข้าชมจาก IP address ที่เป็นสแปมหรือแฮคเกอร์ รวมทั้งที่พยายามในการปลอมแปลงพารามิเตอร์และคุกกี้
  • สีเทา ใช้สำหรับทราฟฟิกที่สร้างจากเครือข่ายโซเชียล แมสเซนเจอร์ และบอทเครื่องมือการค้นหา

Finteza มีรายละเอียดของคุณภาพทราฟฟิกแล้ว

รายงานเหล่านี้สามรถใช้เป็นตัวกรอง คล้ายกับข้อมูลอื่นที่มีใน Finteza คุณต้องการวิเคราะห์การเข้าชมจากเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีหรือไม่? คลิกบนแถวของตารางที่เหมาะสมและรายงานอื่นๆ ทั้งหมดจะแสดงข้อมูลสำหรับกลุ่มของการเข้าชมที่เลือก ตอนนี้ข้อมูลนี้สามารถเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวิเคราะห์หน้าที่เข้าชมตามกลุ่มที่เลือก เหตุการณ์ แท็ก UTM ที่เกี่ยวข้อง และประเทศ

คุณสามารถวิเคราะห์หน้าที่เข้าชมตามกลุ่มที่เลือก เหตุการณ์ แท็ก UTM ที่เกี่ยวข้อง และประเทศ

ถ้าทราฟฟิกที่ไม่คาดหวังเพิ่มขึ้นในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนไว้ เป็นไปได้ว่ามีการโจมตีจากภายนอก รายงานคุณภาพ จะแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในคอลัมน์ “ผู้โจมตี: SSH, Brute-force, DDoS” ซึ่งอธิบายเหตุผลของการเพิ่มขึ้น

ผู้โจมตี: SSH, Brute-force, DDoS

กราฟโดนัทแสดงสถิติโครงสร้างทราฟฟิกทั่วไปในระยะเวลาที่เลือก การให้คะแนนรวมถูกคำนวณเป็นตัวแปรจำนวนเต็ม ซึ่งให้น้ำหนักที่มากกว่ากับทราฟฟิกสีเขียว น้ำหนักเฉลี่ยกับทราฟฟิกสีเหลือง และศูนย์กับทราฟฟิกสีแดง ยิ่งมีทราฟฟิกสีเขียวมาก คะแนนยิ่งสูง

การให้คะแนนเว็บไซต์ของคุณ

ค่าสูงสุด 100 ยากที่จะได้รับ แต่มันทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสุดท้าย ถ้าคะแนนของเว็บไซต์ตกลงต่ำกว่า 80 โครงสร้างทราฟฟิกและแหล่งที่มาควรถูกพิจารณาในรายละเอียด

คุณสามารถเริ่มใช้รายงานใหม่ได้ทันที เพิ่มโค้ดติดตามในเว็บไซต์ของคุณเพื่อเข้าถึงสถิติโครงสร้างทราฟฟิกโดยอัตโนมัติ

สร้างบัญชีใน Finteza และพิจารณาทราฟฟิกของเว็บไซต์ของคุณ!