Filtry niestandardowe w raportach

Zasoby marketingowe

Często używane kombinacje metryczne w próbkach analitycznych można zapisać jako filtr. Filtry niestandardowe są dodawane do menu po lewej stronie i są dostępne z dowolnej sekcji raportu.

Na przykład, często analizuje się konwersje związane z chińskimi użytkownikami telefonów komórkowych, którzy korzystali z wyszukiwarki Baidu. We wcześniejszych wersjach systemu odpowiednie wskaźniki mogły być analizowane oddzielnie w różnych sekcjach raportu. Teraz można łatwo uzyskać dostęp do odpowiednich informacji, klikając w odpowiednie ustawienie wstępne:

Niestandardowe filtry w Fintezie - stwórz sekcje za jednym kliknięciem

Filtr niestandardowy jest stosowany do wszystkich danych systemowych. Możesz przełączać się między sekcjami i śledzić odpowiednie działania odbiorców, analizować jakość ruchu i budować leje konwersji.

Filtry niestandardowe są połączone z konkretną stroną i dlatego wszyscy użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą stosować istniejące presety lub tworzyć nowe.

Zarejestruj swoją witrynę w Fintezie — analiza ruchu stała się jeszcze bardziej skuteczna!