แผนการให้บริการ

Finteza ประกอบด้วยสองส่วน — บริการการวิเคราะห์และเครื่องมือโฆษณา คุณสามารถใช้และจ่ายเงินทั้งสองส่วนด้วยกันหรือแยกกันได้

การวิเคราะห์เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
10 EUR
ต่อ 100,000 ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ
สมัครสมาชิก
ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ 100,000 รายแรกต่อเดือน ฟรีค่าใช้จ่าย
  • ควบคุมคุณภาพทราฟฟิก
  • วัดประสิทธิผล
  • วิเคราะห์ผู้เข้าชมของคุณ
เครื่องมือโฆษณา
4 EUR
ต่อ 100,000 อิมเพราสชั่นของพื้นที่โฆษณา
สมัครสมาชิก
100,000 อิมเพรสชั่นแรกต่อเดือน ฟรีค่าใช้จ่าย
  • เริ่มต้นแคมเปญ
  • สร้างแบนเนอร์
  • กำหนดค่าเป้าหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแผนการให้บริการ