Το δωρεάν πρόσθετο για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας ανάλυσης κίνησης ιστοσελίδας της Finteza με ιστοσελίδες Drupal

Πηγές μάρκετινγκ

Μετά την κυκλοφορία του πρόσθετου για ιστοσελίδες WordPress, προχωρήσαμε στην ενσωμάτωση της Finteza με το Drupal. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ένα από τα τρία πιο δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου. Ακολουθεί το πρόσθετο για το Joomia το οποία θα προσθέσουμε σε λιγότερο από έναν μήνα.

Το δωρεάν πρόσθετο για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας ανάλυσης κίνησης ιστοσελίδας της Finteza με ιστοσελίδες Drupal

Αμέσως μετά την εγκατάσταση, ο webmaster λαμβάνει λεπτομερείς στατιστικές ιστοσελίδας: προβολές σελίδας, μοναδικοί επισκέπτες, γεωγραφική τοποθεσία και συνεδρίες. Επιπλέον, το πρόσθετο επιτρέπει την αξιολόγηση της ποιότητας της εισερχόμενης επισκεψιμότητας, καθώς και τον εντοπισμό ύποπτων επισκέψεων και μη φυσιολογικών ξεσπασμάτων δραστηριότητας. Το πρόγραμμα παρέχει ένα πλήρες σύνολο εργαλείων για αναλύσεις, παρακολούθηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών, δημιουργία διοχετεύσεων πωλήσεων και βελτιστοποίηση της μετατροπής.

Το πρόσθετο Finteza Analytics για ιστοσελίδες Drupal

Σε αντίθεση με τις ανταγωνιστικές λύσεις, η υπηρεσία δεν εμφανίζει καθυστερήσεις ούτε δειγματοληψία. Η Finteza προσφέρει πολύπλευρες στατιστικές χρήστη σε πραγματικό χρόνο που αναλύονται από πολλαπλές πλευρές.

Έχετε ιστοσελίδα στο Drupal και θέλετε να πάρετε λεπτομερή ανάλυση δωρεάν;

  1. Κατεβάστε το πρόσθετο από την παρουσίαση προσθέτων στην ιστοσελίδα Drupal.
  2. Εγκαταστήστε το πρόσθετο που κατεβάσατε στον πίνακα ελέγχου της Drupal ιστοσελίδας σας.
  3. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του πρόσθετου Finteza Analytics από τη ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος.

    Ρυθμίσεις πρόσθετου Finteza Analytics

  4. Δημιουργήστε λογαριασμό στη Finteza Αποθηκεύστε το παραγόμενο αναγνωριστικό ιστοσελίδας.
  5. Τώρα, η Finteza λαμβάνει ολόκληρη την ανάλυση για την ιστοσελίδα σας.

Εγκαταστήστε το πρόσθετο, εγγραφείτε στη Finteza και λάβετε σε πραγματικό χρόνο στατιστικές για την Drupal ιστοσελίδα σας: